تداوم كاهش نرخ بیكاری در آمریكا

به گزارش مدیرسا نرخ بیكاری آمریكا به ۳.۵ درصد كاهش پیدا كرد.
به گزارش مدیرسا به نقل از اسوشیتدپرس، با وجود كاهش رشد اقتصادی در سطح جهان و دست به گریبان بودن با ویروس كرونا، بازار كار آمریكا كماكان در موقعیت نیرومندی باقی مانده است بگونه ای كه عملكرد بازار كار بزرگ ترین اقتصاد جهان كماكان رضایت بخش بوده است.
در ماه فوریه شمار بیكاران با ۱۰۵ هزار نفر كاهش به پنج میلیون و ۷۹۰ هزار نفر رسیده و از سوی مقابل با ایجاد ۴۵ هزار فرصت شغلی حالا شمار جمعیت شاغلین به ۱۵۸ میلیون و ۷۶۰ هزار نفر رسیده است. طی این مدت هم چنین نرخ مشاركت در بازار كار كه نسبت جمعیت فعال در بازار كار به كل جمعیت بالغ را اندازه می گیرد به ۶۳.۴ درصد رسیده است كه یكی از بالاترین ارقام ثبت شده از سال ۲۰۱۳ تابحال به حساب می آید.
نیل دوتا، كارشناس مسائل اقتصادی در موسسه ” رنسانس مكرو ریسرچ” اظهار داشت: با وجود درگیری با ویروس كرونا، عملكرد بازار كار چندان هم بد نبود و این خیلی امیدواركننده است. زمانی كه یك بحران به طرفتان می آید، قرار داشتن در موضعی نیرومند خیلی به مهار بحران كمك می نماید.
متوسط نرخ بیكاری آمریكا در بازه زمانی ۱۹۴۸ تا ۲۰۱۹ معادل ۵.۷۳ درصد بوده كه بالاترین رقم ثبت شده مربوط به نوامبر ۱۹۸۲ با ۱۰.۸ درصد و كمترین نرخ ثبت شده هم مربوط به می ۱۹۵۳ با ۲.۵ درصد بوه است.
تام گیمبل، كارشناس بازار كار در موسسه ” لازال نتورك” اظهار داشت: خیلی از كارفرمایان برنامه خود برای استخدام نیروهای جدید را تا مشخص شدن وضعیت به تاخیر انداخته اند و برخی هم به نیروهای خود گفته اند در خانه بمانند و دوركاری كنند. با این وجود شمار استخدام های جدید بیشتر از انتظارات قبلی بوده است.
در شرایطی كه كاهش رشد اقتصادی و و افزایش شمار متلایان به كرونا، نگرانی ها نسبت به وقوع ركود در بزرگ ترین اقتصاد جهان را تشدید كرده است، آمارهای جدید از بازار كار نیرومند این كشور می تواند انگیزه فعالان مالی را برای تداوم فعالیتهای خود حفظ كند.