توزیع ۹ میلیون اصله نهال در هفته منابع طبیعی

مدیرسا: رئیس مركز جنگل های خارج از شمال سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری كشور از توزیع ۹ میلیون اصله نهال در هفته منابع طبیعی امسال آگاهی داد.

به گزارش مدیرسا به نقل از سازمان جنگل ها، فریبرز غیبی در برنامه روی خط خبر شبكه خبر سیما با اشاره به اینكه سازمان جنگل ها امسال پویش نهال كاری را از ۱۴ آذرماه با كاشت ۱۴ میلیون نهال آغاز نموده است، اظهار داشت: تا پیش از هفته منابع طبیعی ۱۳ میلنون نهال با مشاركت اقشار مختلف مردم در كشور كاشته شده و این رقم با احتساب هفته منابع طبیعی از مرز ۱۴ میلیون اصله نهال نیز گذشته است.
غیبی از تولید ۱۶ میلیون نهال در نهالستان های منابع طبیعی امسال آگاهی داد و اشاره كرد: این نهال ها باتوجه به شرایط اقلیمی كشور و استانها تولید شده و همگی سازگار با محیط هستند.
وی اضافه كرد: كشور امروز نیازمند كاشت درخت و توسعه فضای سبز و جنگل است و ما باید برای سرسبزی كشور این كار را انجام دهیم.
غیبی افزود: تغییرات اقلیمی و تغییر فصل در كشور ما كاملاً محسوس است و فائو نیز تاكید دارد باتوجه به بارندگی ها در فصل پاییز درختكاری صورت گیرد تا درخت بتواند خودش را با محیط سازگار نماید.
وی هجوم آفات و امراض، آتش سوزی جنگل ها و مراتع و خشكیدگی درختان جنگلی را قسمتی از نتیجه تغییرات اقلیمی و كاهش رطوبت خاك ذكر كرد.
رئیس مركز جنگل های خارج از شمال سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری كشور یكی از راهكارهای ایجاد رطوبت در خاك را ایجاد بانكت ها و هلالی های آبگیر در پای درختان نام برد و اظهار داشت: انجام این اقدامات می تواند به افزایش رطوبت خاك كمك نماید.
غیبی تصریح كرد: برمبنای معاهدات جهانی ایران متعهد شده است ۱۲ درصد گازهای گلخانه ای را كم كند و سرانه جنگل در كشور را از ۱۷۰۰ متر مربع به ۲۵۰۰ متر مربع برساند.
وی اظهار داشت: هر كشوری پایین ۱۰ درصد مساحت خود جنگل داشته باشد جز كشورهای با پوشش كم جنگل شمرده می شود و ایران نیز در این ردیف قرار دارد و باید با كاشت ۶ میلیون هكتار جنگل كاری بتواند سرانه جنگل خودرا افزایش دهد.
غیبی همین طور اشاره كرد: خوشبختانه در سال های اخیر توجه به جنگل كاری در كشور بسیار زیاد شده و مردم نسبت به حفظ جنگل ها حساس تر شده اند.

منبع: