در گزارش مدیرسا عنوان شد: شایعه بركناری رئیس سازمان بورس حقیقت ندارد

به گزارش مدیرسا یك مقام مسئول در سازمان بورس با رد شایعه بركناری رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از جانب وزیر اقتصاد اظهار داشت: شورایعالی بورس مرجع تعیین رئیس و هیئت مدیره سازمان بورس است.

یاسر فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینكه شایعه بركناری رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از جانب وزیر اقتصادی و دارایی قویا تكذیب شده و تنها تلاش عده ای خاص برای ناآرام كردن فضای بازار سرمایه و بهره برداری از شرایط كنونی است، اظهار داشت: هر گونه تغییر در رئیس و اعضای هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار باید با مصوبه شورایعالی بورس صورت گیرد. ازاین رو بركناری شاپور محمدی رئیس این سازمان از جانب وزیر اقتصاد كذب محض است.
وی اضافه كرد: شورایعالی بورس مجموعه ای متشكل از چندین دستگاه همچون وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانك مركزی، وزارت صنعت، دادستانی كل كشور، اتاق های بازرگانی و تعاون ایران و نمایندگان نهادهای خود انتظام و هم دو نفر خبره بازارهای مالی است كه بر این اساس هر گونه تغییر باید با نظر جمعی این افراد صورت گیرد. فلاح با اشاره به اینكه برخی در شرایط كنونی اقتصاد ایران می خواهند از آب گل آلود ماهی گرفته و بر این اساس شایعه بركناری رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار را مطرح می كنند، تصریح كرد: این مورد مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.