در شروع معاملات دوشنبه سقوط بیشتر از ۱۰ درصدی سهام آمریكا وال استریت را به تعطیلی كشاند

به گزارش مدیرسا با آغاز معاملات روز دوشنبه آمریكا حتی علیرغم كاهش نرخ بهره فدرال رزرو و عرضه مشوق های اقتصادی بزرگی توسط این بانك، سهام آمریكا سقوطی تاریخی را به ثبت رساندند.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر به نقل از سی ان بی سی، با آغاز معاملات روز دوشنبه آمریكا حتی علیرغم كاهش نرخ بهره فدرال رزرو و عرضه مشوق های اقتصادی بزرگی توسط این بانك، سهام آمریكا سقوطی تاریخی را به ثبت رساندند. تا ساعت ۱۷: ۵۳ به وقت تهران، در صورتیكه هنوز ساعت اولیه معاملات امروز بورس وال استریت تمام نشده است، هر سه شاخص سهام آمریكا بیشتر از ۱۰ درصد سقوط كردند كه این سبب شد معاملات برای ۱۵ دقیقه تعطیل شود. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ۲۵۳۶.۴۵ واحد یا ۱۰.۹۴ درصد سقوط كرد و به ۲۰۶۴۹.۱۷ واحد بازگشت. اس اندپی ۵۰۰ هم ۲۷۵.۴۵ واحد یا ۱۰.۱۶ درصد سقوط كرد و به ۲۴۳۵.۵۷ واحد رسید. كامپوزیت نزدك هم ۷۸۷.۸۴ واحد یا ۱۰.۰۰ درصد سقوط كرد و به ۷۰۸۷.۰۴و احد بازگشت. سقوط سنگین امروز شاخص اس اندپی را بیشتر از ۲۷ درصد از ركورد اخیر خود پایین تر آورد، در حالیكه داوجونز هم حالا ۳۰ درصد از ركورد یك ماه پیش خود فاصله گرفته است.