وضعیت كسب و كارهای مجازی در شرایط كرونایی رمز پویا، یكی از عوامل بازگشت مردم به بانكها در این روزها

مدیرسا: عضو هیئت مدیره اتحادیه كسب و كارهای مجازی از افزایش فروش كالاهای تند مصرف و افت شدید فعالیت كسب و كارهای مجازی در بخش های دلیوری غذا و سفر طی اسفند ماه آگاهی داد.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، شیوع ویروس كرونا و كم شدن رفت وآمدها برای پیش گیری از آن در ماه پایانی سال كه عموما روزهای پررونقی برای كسب وكارهای خرد است، سبب شده كه بسیاری فعالان تجاری، اصناف و كارگران فصلی گرفتار زیان شوند. دراین زمینه بنظر می رسد قسمتی از كسب و كارهای مجازی نیز از این زیان در امان نماندند.
در این رابطه رضا الفت نسب در گفت و گو با ایسنا، از افزایش فروش كالاهای تند مصرف (كالاهای سوپرماركتی) از طرف كسب و كارهای مجازی در اسفند ماه آگاهی داد و اظهار داشت: البته باتوجه به این كه آخر سال است، معین نمی باشد كه این افزایش فروش به سبب شب عید بوده یا شیوع ویروس كرونا.
او همینطور با اشاره به توسعه آموزش آنلاین به دنبال انتشار ویروس كرونا، اظهار نمود: همین طور در این مدت شاهد ریزش مشتری كارهای مجازی در بخش سفر و دلیوری غذا بودیم، اما در كسب و كارهای دیگر تغییر خاصی رخ نداده است.
بگفته عضو هیئت مدیره اتحادیه كسب و كارهای مجازی، در اسفند ماه پلتفرم های این كسب و كارها در بخش رستوران ۷۰ تا ۹۰ درصد كاهش فروش داشتند.
وی با اشاره به اینكه ارزش سفرهای كنسل شده در این مدت نیز به چند ۱۰ میلیارد تومان می رسد، اشاره كرد: بدین سبب بنظر می رسد لازم است پس از اختتام این بحران، دولت اقداماتی برای كمك به كسب و كارهای متضرر انجام دهد. برای مثال تعطیلات دیگری در نظر گرفته شود و همین طور یارانه هایی برای ارائه خدماتی مانند هتل كه قرار بود در تعطیلات نوروز ارائه شوند، در نظر گرفته شود.
بگفته الفت نسب، حجم تراكنش ها در اسفند ماه نسبت به بهمن حدود ۳۷ درصد افزایش داشته است. البته این افزایش فقط مربوط به درگاه های آنلاین نیست، بلكه شامل پرداخت از دستگاه پوز و سایر پرداخت های غیرنقدی نیز می شود كه ممكنست به سبب استفاده كمتر از اسكناس اتفاق افتاده باشد.
رمز پویا، یكی از عوامل بازگشت مردم به بانك در ایام كرونایی
عضو هیئت مدیره اتحادیه كسب و كارهای مجازی با اشاره به اینكه بر اساس نظرسنجی ها فعال سازی رمز پویا بر كسب و كارهای مجازی تاثیر منفی داشته است، از اعلام جزئیات نتایج این نظرسنجی به بانك مركزی در هفته جاری آگاهی داد و اظهار داشت: در همین روزها كه شهروندان باید به سبب پیش گیری از شیوع ویروس كرونا در خانه بمانند، حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد مراجعه به بانك ها به سبب رمز پویا انجام می شود.
او همینطور با تاكید بر ضرورت مقابله با فیشینگ، اشاره كرد: بهتر بود كه بانك مركزی ابتدا به فرهنگ سازی اقدام می كرد و به این سرعت استفاده از رمز پویا الزامی نمی شد.