رییس سازمان برنامه و بودجه: قیمت نان افزایش نخواهد یافت

به گزارش مدیرسا رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: قیمت نان باوجود افزایش قیمت خرید تضمینی گندم، افزایش نخواهد یافت.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور در توئیتی نوشت كه قیمت نان باوجود افزایش قیمت خرید تضمینی گندم، افزایش نخواهد یافت. نوبخت نوشت: با تصمیم شورای اقتصاد علاوه بر افزایش قیمت خرید تضمینی گندم به ۲۵۰۰ تومان، قیمت فروش آرد به نانواییها كیلویی ۶۶۵ تومان تعیین شد؛ بنابراین سال جاری هم نان گران نمیشود.