بایدها و نبایدها برای تحقق جهش تولید

به گزارش مدیرسا دبیركل كانون عالی انجمنهای صنفی كارگران، جزیره ای عمل كردن دستگاه ها را بزرگترین مشكل حال كشور دانست و با تاكید بر اصلاح و بازبینی قوانین بانكی، اظهار داشت: با بسته شدن یك كارخانه، امرار معاش یك خانواده به خطر می افتد، تولید كارفرما متوقف می شود و دولت به درآمدهایش نمی رسد.
هادی ابوی در گفت و گو با ایسنا درباره تحقق شعار “جهش تولید” در سال ۱۳۹۹ ابراز عقیده كرد و اظهار داشت: در فرمایشات مقام معظم رهبری به صورتی هم گلایه مندی و هم دغدغه دیده می شود و ایشان امسال را به سال جهش تولید نامگذاری كردند تا ادامه همان مسیر سال قبل یعنی رونق تولید باشد و تداوم یابد.
وی ادامه داد: معتقدم وقتی در ادامه رونق تولید بر تحقق جهش تولید تاكید می شود؛ یعنی كار كامل انجام نشده و باید یك فرماندهی واحد ایجاد شود تا تولید را به اعلا برساند. این كار زمانی انجام می شود كه از حالت شعاری و نوشتن روی سربرگ نامه ها بیرون رود، مردم حقیقتا جهش تولید را لمس كنند و همانطور كه مقام معظم رهبری فرمودند، تولید در زندگی آنها موثر باشد.
دبیركل كانون عالی انجمن های صنفی كارگران اشاره كرد: سود تولید كارخانه ها اول به كارگرانش می رسد؛ پس اگر می خواهیم تولید رونق و جهش پیدا كند باید ببینیم كه آیا وضع زندگی كارگران بهتر شده و سفره های آنها بزرگتر شده یا نه؟
ابوی در ادامه با انتقاد از عملكرد جزیره ای دستگاه ها اظهار داشت: بزرگترین مشكل ما در كشور جزیره ای عمل كردن دستگاهها است. وقتی هر وزارتخانه و دستگاه تنها به قوانین و دستورالعملهای خود عمل می كند و در بحث تولید هر كدام نگاه خودرا دارند، طبعا اهداف مورد نظر محقق نمی گردد. این شعار را باید در راستا ببینیم و یك ستاد هماهنگ و متشكل از تمام مجموعه ها و دستگاهها تشكیل بدهیم تا اهداف جهش تولید محقق شود.
این مقام مسئول كارگری در عین حال بر ضرورت شناسایی و رفع موانع تولید تاكید و اشاره كرد: در بحث رفع موانع دولت باید پیشقدم شود و به تولید كننده كمك نماید. چند كارخانه در كشور داریم كه مدتها است درشان بسته شده و بخش اعظمی از آنها در دست بانكها است. چون تولید كننده نتوانسته وام بانك را بدهد بلافاصله بسته شده است؛ در صورتیكه با بسته شدن كارخانه، اول كارگر بیكار می شود و یك خانواده از نان خوردن می افتد، سپس تولید كارفرما متوقف می شود و سود نمی برد و در نهایت دولت هم به مالیات و درآمدهایش نمی رسد.
ابوی اضافه كرد: با بسته شدن كارخانه ها، قدرت خرید خانوارها پایین می آید، هزینه های دولت افزایش می یابد و سازمان تامین اجتماعی ناچار است به كارگران بیمه بیكاری بپردازد و همه اینها فارغ از بزهكاری ها و مشكلات اجتماعی است كه می تواند اتفاق بیفتد؛ پس برای آنكه جهش تولید اتفاق بیفتد نیازمند بازبینی و اصلاح برخی قوانین هستیم و در ابتدا باید یك اقدام عملی درباب بانكها و قوانین آنها صورت گیرد.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، مقام معظم رهبری سال ۱۳۹۹ را به نام سال «جهش تولید» نامگذاری و تاكید نمودند باید با كار ۱۰ برابری تولید به جایی برسد كه در زندگی مردم اثر بگذارد.

منبع: