دور دوم كمك مالی بنیاد مستضعفان به ۵۰۰۰ دستفروش پایتخت در هفته آتی

مدیرسا: عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران از اعطای دور دوم كمك مالی بنیاد مستضعفان به دستفروشان پایتخت آگاهی داد.
زهرا نژادبهرام در گفت و گو با ایسنا، با بیان خبر اجرای مرحله دوم اهدای كمك یك میلیون تومانی بنیاد مستضعفان به دستفروشان تهران اظهار داشت: اواخر سال قبل و درپی شیوع بیماری كرونا، توجه به دستفروشان كه با شیوع این بیماری، كسب و كارشان از رونق افتاده بود، در دستور كار قرار گرفت و بر همین مبنا برای كمك به این افراد، رایزنی با دستگاه های مختلف را آغاز كردیم.
وی با اعلان اینكه نهایتا با دستور فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان، مقرر شد كه این بنیاد به دستفروشان تهرانی كمك مالی كند، اضافه كرد: مسئولان بنیاد مستضعفان از مدیریت شهری خواستند كه فهرست كامل دستفروشان پایتخت را تهیه كنند و برمبنای آن كمك های مالی به این افراد تخصیص داده شود.
عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران با اعلان اینكه شركت شهربان و حریمبان از مدت ها قبل مبادرت به شناسایی دستفروشان كرده بود، اشاره كرد: این شركت لیستی ۱۲۰۰ نفره از اطلاعات دستفروشان كه برمبنای آن، مشخصات دستفروشان، موقعیت استقرار و نوع كالایی كه به فروش می رساندند، تهیه كرده بود. اما شركت ساماندهی مشاغل نیز بازارچه هایی را برای فعالیت افرادی كه دستفروشی را بعنوان شغل انتخاب نموده بودند، دایر كرده بود كه درپی شیوع ویروس كرونا این بازارچه ها همچون پاساژ پروانه تعطیل شد.
نژادبهرام با اعلان اینكه نهایتا لیستی با مشخصات كامل ۴۰۳۶ دستفروش برای تحویل كمك مالی بنیاد مستضعفان تهیه شد، اضافه كرد: در دور اول در مذاكره با بنیاد مستضعفان، برای هر دستفروش كارت هدیه ای یك میلیون تومانی از طرف این بنیاد تخصیص داده شد و این كارت ها در اختیار شهرداران مناطق ۲۲ گانه قرار گرفت و آنها نیز با تشكیل هیئت های ۴ نفره متشكل از شهردار منطقه، معاون خدمات شهری، بازرسی و حراست، مبادرت به توزیع این كارت های هدیه یك میلیون تومانی كردند و فرآیند تحویل این كمك ها نیز مستندسازی شده است.
وی با اشاره به اینكه درپی انتشار اخبار مربوط به ارائه كمك های مالی به دستفروشان، تعدادی به شهرداری های مناطق مراجعه نموده و عنوان كردند كه دستفروشند ولی این كمك ها را دریافت نكرده اند، افزود: شهرداران نواحی و مناطق اطلاعات این افراد را دریافت و نسبت به راستی آزمایی ادعای این افراد اقدام نمودند و نهایتاً فهرست ۴۰۰۰ نفره دستفروشان، به ۵۰۰۰ نفر ارتقاء یافت و طی هماهنگی با بنیاد مستضعفان، مقرر شد كه برای این ۵۰۰۰ نفر نیز مجدداً كمك مالی درنظر گرفته شود كه بنظر می رسد هفته آینده این مبلغ در اختیار معاون خدمات شهری شهرداری تهران قرار گیرد تا بین دستفروشان توزیع شود.
عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران اظهار داشت: در این شرایط اقتصادی سخت، برخی افراد ناچارند دستفروشی را بعنوان یك شغل انتخاب كنند و این اقشار ضعیف، نیازمند حمایتند كه با ارائه كمك مالی كوشیدیم به این افراد كمك نماییم.

منبع: