پیشبینی افت قیمت نفت توسط گلدمن ساكس علیرغم توافق اوپك پلاس

به گزارش مدیرسا گلدمن ساكس پیش بینی نمود كه قیمت های نفت در هفته های آینده همچنان به افت خود ادامه دهند چون كه توافق كاهش تولید تاریخی اوپك پلاس در مقابل افت تقاضای شدید ناشی از ویروس كرونا كافی نخواهد بود.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر به نقل از رویترز، گلدمن ساكس پیش بینی نمود كه قیمت های نفت در هفته های آینده همچنان به افت خود ادامه دهند چون كه توافق كاهش تولید تاریخی اوپك پلاس در مقابل افت تقاضای شدید ناشی از ویروس كرونا كافی نخواهد بود. این بانك پیش بینی نمود كه قیمت نفت در كوتاه مدت حول ۲۰ دلار و كمتر از آن باشد، اما عملكرد شاخص جهانی برنت از شاخص نفت آمریكا بهتر خواهد بود چونكه كاهش تولید و صادرات اوپك بخشی از حجم ذخایر شناور نفت را خالی خواهد نمود. گلدمن تخمین زد: حتی با التزام ۱۰۰ درصدی اعضای اوپك به توافق و التزام ۵۰ درصدی سایر كشورهای شركت كننده در توافق، كاهش تولید ماه می در واقع ۴.۳ میلیون بشكه در روز نسبت به سه ماهه اول خواهد شد. در بیانیه بانك آمده است: در نهایت این به آن معنا است كه هیچ كاهش تولید داوطلبانه ای نمی تواند پاسخگوی كاهش ۱۹ میلیون بشكه در روز از تقاضای جهانی به دلیل انتشار كرونا در بازه آوریل تا می باشد. هرچند گلدمن ساكس اعلام نمود كه ریسك هایی پیشبینی این بانك از قیمت ۵۲.۵۰ دلاری نفت برنت در سال ۲۰۲۱ را تهدید می كنند، با ریكاوری سریع بازارها به دنبال آخر بحران كرونا و رشد مجدد تقاضای نفت، این قیمت دست یافتنی خواهد بود.