یك مقام مسئول اعلام كرد: صادرات كشور در روزهای كرونا ۳ برابر واردات بود

به گزارش مدیرسا سخنگوی گمرك اظهار داشت: كارنامه تجارت خارجی كشور در بازه زمانی اول بهمن ماه ۹۸ تا ۱۵ فروردین سالجاری، ۲۷ میلیون و ۶۱۳ هزار تن به ارزش ۱۴ میلیارد و ۴۳۱ میلیون دلار بوده است.
به گزارش مدیرسا به نقل از گمرك ایران سید روح اله لطیفی سخنگوی گمرك ایران درمورد كارنامه تجارت خارجی كشور در زمان انتشار كرونا اظهاركرد: میزان صادرات كشور در دوره اول بهمن ماه سال ۹۸ تا ۱۵ فروردین ۹۹، ۲۰ میلیون و ۵۱۱ هزار تن به ارزش ۶ میلیارد و ۵۰۴ میلیون دلار بوده است كه در مدت مشابه سال قبل، ۲۵ میلیون و ۹۰۲ هزار تن به ارزش هشت میلیارد و ۹۵۹ میلیون دلار صادرات كالای غیر نفتی را از كشور شاهد بودیم.
وی اضافه كرد: صادرات كشور از لحاظ وزنی نزدیك به ۲۰ درصد و از لحاظ ارزش هم ۲۷ درصد نسبت به مدت مشابه كاهش داشته است كه فراگیری ویروس كرونا، محدودیت های مرزهای زمینی و كاهش مصرف برخی از كالاها مانند مواد غذایی وكاهش قیمت جهانی مشتقات نفتی دراین مدت از علل این كاهش به حساب می آید.
دبیر شورای اطلاع رسانی گمرك در مورد واردات كشور هم اعلام نمود: میزان واردات كشور هم در این بازه زمانی دوماه و نیمه، یعنی از اول بهمن ماه سال ۹۸ تا ۱۵ فروردین سالجاری، هفت میلیون و۱۰۲ هزارتن به ارزش هفت میلیارد و ۹۲۷ میلیون دلار بوده كه در زمان مشابه قبل، ۶میلیون و ۴۷۴ هزارتن به ارزش هفت میلیارد و ۳۶۷ میلیون دلار كالا به كشور وارد شده است.
واردات كشور كه بیشتر از ۸۵ درصد آن نهاده های تولید، كالاهای اساسی و ماشین آلات را تشكیل می دهد نسبت به مدت زمان اول بهمن سال ۹۷ تا ۱۵ فروردین ۹۸ از لحاظ وزنی ۱۰.۳ درصد و از لحاظ ارزش ۷.۵ درصد رشد را شاهد می باشیم.
وی در مورد عدم تاثیر شرایط بر واردات هم توضیح داد: یكی از علل مهم تاثیر كم شیوع بیماری كرونا بر واردات كشور، واردات كالاهای اساسی و نهاده های تولید از مسیر دریایی و بنادر و از مبدا كشورهای بافاصله دور با رعایت پروتكل های بهداشتی است كه در حمل و نقل دریایی كشورها موظف به توجه به آن هستند.
لطیفی در ادامه اظهار داشت: گمرك ایران برای ممانعت از توقف یا كند شدن روند صادرات كشور طی نامه های جداگانه ای به گمركات كشورهای تركمنستان، پاكستان و تركیه، خواهان اجرایی كردن پروتكل های كنترلی و بهداشتی در راه ورود و خروج مرزهای مشترك توسط تیم شبكه های بهداشتی طرفین شد و در مكاتبه های دیگری به سازمان جهانی گمرك خواهان همراه سازی اعضا برای توجه به پروتكل های بهداشتی به جای مسدود سازی مرزها شد تا دراین برهه هم با محوریت این سازمان مهم، همه اعضا و كشورها همانند دوران فراگیری سارس، ابولا و انفولانزای حاد با رعایت دستورالعمل های بهداشتی، ضمن توجه به سلامت جامعه بشری، به تجارت روان بین كشورها هم پرداخته شود.