در گفتگو با مدیرسا تاكید شد برخورداری كارگران روزمزد از مزایای بیمه و حقوق

به گزارش مدیرسا یك فعال كارگری پیشنهاد كرد: كارگران روزمزد برای بهره مندی از مزایای بیمه و دریافت حقوق قانونی در چارچوب تشكل ها یا انجمن های صنفی ساماندهی و نظارت شوند.
عبداله مختاری در گفتگو با ایسنا، بر ضرورت پشتیبانی از کارگران روزمزد و فصلی در دوران کرونا، تاکید و اظهار نمود: کارگران روزمزد و فصلی از مزایا و حداقل های قانون کار برخوردار نیستند و معاش آنها تنها به مزدی است که یومیه دریافت می کنند بنابراین دولت و ارگانهای متولی باید آنها را شناسایی و هدفمند کنند.
وی ضمن تعریف کارگر روزمزد اظهار داشت: کارگر روزمزد کسی است که یک یا چند روز برای فردی کار می کند و در قبال همان روز مزد می گیرد؛ کارگرانی که در شالیکاری مشغول کار هستند، کارگرانی که در باغ میوه جمع آوری می کنند، کارگران ساده ای که در کارهای ساختمانی فعالیت دارند، کارگر باربری و کارگر نظافتچی که برای یک روز ساختمان را نظافت می کند، جزو کارگران روزمزد به شمار می آیند.
معیشت کارگران روزمزد به سختی می گذرد
این فعال کارگری درباره کارگران ساختمانی روزمزد که در میادین و چهارراه ها به انتظار کار می مانند، اظهار داشت: هم اکنون بخش عمده ای از کارگران ساده ساختمانی را شهروندان بیگانه می سازند. آن کارگرانی که می بینیم در چهارراه ها و میادین شهر برای کار ایستاده اند عموما در کارهای فنی مثل لوله کشی آب و گاز، جوشکاری، گچگاری و برق کشی تبحر دارند که پیمانی به کار گرفته می شوند و به واسطه تخصص و مهارتی که دارند بالاتر از حداقل حقوق دریافت می کنند ولی یک بخش از آنها کارگر ساده روزمزد هستند که تا پیش از کرونا، نان بخور و نمیری در می آوردند ولی با انتشار کرونا معیشت آنها به شدت گرفتار مشکل شده است.
مختاری درعین حال با اشاره به عدم رعایت قانون در مورد بعضی از کارگران قراردادی و پیمانی اظهار داشت: متاسفانه نه تنها در مورد کارگران روزمزد و فصلی بلکه در مورد بعضی از کارگرانی که در شرکتها و سازمانها به شکل پیمانی به خدمت گرفته می شوند با تبعیض در نوع قرارداد، پرداخت حقوق و مزایا روبه رو هستیم.
تاکید قانون بر رفع تبعیض و پرداخت حقوق و کار مساوی
وی افزود: در حالیکه ماده ۶ قانون کار بر رفع تبعیض و برخورداری افراد از حق کار و مزد مساوی تاکید کرده ولی می بینیم در یکسری شرکتها، عنوان های مختلفی برای قراردادها وجود دارد و کارگر پیمانی یک حقوق می گیرد، کارگر شرکتی و کارگر قراردادی یک حقوق و کارگر رسمی حقوق و مزایای خاص خویش را دارد در حالیکه اگر طبق قانون مزد یکسان و کار مساوی در نظر گرفته شود، عدالت اجرا و قانون رعایت می شود.
مختاری با اشاره به ماده ۱۳ قانون کار به باعث این ماده در کاری که به صورت پیمانکاری داده می شود، کارفرمای اصلی مکلف است نسبت به اجرای قانون کار، نظارت کامل داشته باشد و تمام مقررات قانون را در مورد کارگران خود اعمال نماید ولی متاسفانه گاها مشاهده می شود که پیمانکار بیمه کارگر را رد نمی کند یا حقوق قانونی و مرخصی به او نمی دهد و وقتی چنین رویه ای وجود دارد چطور می خواهیم از کارگران روزمزد حمایت کنیم؟
راهکار پشتیبانی از کارگران فصلی و روزمزد
این فعال کارگری در انتها درباره راهکار پشتیبانی از کارگران روزمزد اظهار داشت: هم اکنون بیشتر کارگران خدماتی در چارچوب قراردادی و پیمانی مشغول کارند و عضو انجمن های صنفی و شرکتهای خدماتی هستند ولی در مورد کارگران روزمزد که عضو هیچ نهاد و انجمنی نیستند، بهترین کاری که می توان انجام داد این است که تحت پوشش یک اتحادیه یا انجمن صنفی قرار گیرند و دولت آنها را از این طریق شناسایی و ساماندهی کند و برایشان حقوق و مزایای مستمر و قانونی با اجبار بیمه در نظر بگیرد.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، گسترش ویروس کرونا در ماههای اخیر خیلی از مشاغل و کسب وکارها را تحت تأثیر قرار داده است به نحوی که مشاغل ساختمانی و خدماتی تحت تأثیر کرونا به شدت صدمه دیده و کارگران فصلی و روزمزد هم شغل خویش را از دست داده و از تأمین هزینه های زندگی بازمانده اند.