معاون سازمان ملی استاندارد : خودروسازان برای ارتقا استانداردها مهلتی درخواست نكردند

به گزارش مدیرسا معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران اظهار داشت: خودروسازان برای رعایت استانداردهای ۸۵ گانه هیچ مهلتی درخواست نكردند.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر به نقل از سایپا، وحید مرندی مقدم درباره استاندارهای الزامی ۸۵ گانه و رعایت آن توسط خودروسازان، اضافه کرد: شرکت های خودروسازی نامه و درخواستی در خصوص تمدید استانداردهای قبلی نداشته اند و این نشان میدهد که خودروسازان برای رعایت استانداردها آمادگی لازم را دارند. وی با اعلان اینکه شیوع ویروس کرونا موجب نخواهد شد که رعایت استانداردهای ۸۵ گانه با چشم پوشی همراه باشد، اشاره کرد: تمام خودرو ها بر طبق دستورالعمل شورای عالی استاندارد و طبق زمان بندی هایی که به شرکت های خودروسازی ارائه شده، تولید خواهد شد. مرندی مقدم اضافه کرد: تا اختتام تیرماه خودرو های پراید و ۴۰۵ کنار گذاشته خواهند شد و پس از آن، بررسی دوباره کیفی خودرو ها آغاز خواهد شد، از ین جهت، هر خودرویی مطابق با استانداردها نباشد، اعلام عمومی می شود. معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران اظهار داشت: شرکت های خودروسازی در صدد آن هستند که کیفیت خودرو های داخلی را بالا برند تا برای پاس کردن استانداردها مشکلی نداشته باشد. او افزود: خودرو های قدیمی امکان پاس کردن استانداردهای جدید را ندارند، ولی خودرو های جدیدی که توسط شرکت های خودروسازی در حال تولید است، می توانند استانداردها را پاس کنند. مرندی مقدم اضافه کرد: دو محصول جدید سایپا که سال قبل در ساختمان هیأت دولت مورد بازدید رئیس جمهوری قرار گرفت، می توانند استانداردهای ۸۵ گانه را ستاندن کرده و پاس کنند. وی اشاره کرد: استانداردهای ۸۵ گانه برای ایمنی مردم و ارتقا خودرو های داخلی است و جزو استانداردهای سخت گیرانه محسوب نمی گردد.

منبع: