سخنگوی گمرك ایران: ازبكستان محدودیت های ترانزیتی كامیون های ایرانی را كنسل كرد

به گزارش مدیرسا سخنگوی گمرك ایران اظهار داشت: برمبنای اعلام سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاشكند محدودیت های ترانزیتی كامیون های ایرانی در قلمرو كشور ازبكستان كنسل شد.
سید روح اله لطیفی اضافه کرد: با تصمیم کمیسیون مقابله با بحران جمهوری ازبکستان، محدودیت های حمل و نقلی برای کشورهای ایران، افغانستان و ایتالیا، با رعایت دقیق موازین بهداشتی کنسل شد.
سخنگوی گمرک در ادامه اظهار داشت: مدت توقف برای کامیون های خارجی در ازبکستان برای رویه های ترانزیت، صادرات و واردات حداکثر ۱۰ روز تعیین شده است و رانندگان پیش از اختتام این زمان باید این کشور را ترک کنند.

منبع: