نرخ بیكاری تركیه كاهش پیدا كرد

به گزارش مدیرسا نرخ بیكاری تركیه تا آخر ماه مارس به ۱۳.۶ درصد كاهش پیدا كرد.
به گزارش مدیرسا به نقل از خبرگزاری آناتولی، مرکز آمار ترکیه در گزارشی اعلام نمود که شمار افراد فاقد شغل ۱۵ سال و بیشتر تا اختتام ماه مارس با ۵۰۲ هزار نفر افزایش نسبت به زمان مشابه سال قبل به ۴.۲۳ میلیون نفر رسیده است. بیشترین افزایش فرصت های شغلی مربوط به بخش خدمات بوده است.
طی این مدت شمار جمعیت غیرفعال بازار کار ۶۰۲ هزار نفر کمتر شده و به ۳۱.۱ میلیون نفر رسیده است. از طرف دیگر شمار شاغلین در ترکیه تا اختتام ماه مارس با ۵۰۲هزار نفر افزایش در مقایسه با ماه قبل به ۲۶ میلیون و ۸۰۲ هزار نفر رسیده است که نشان میدهد نرخ اشتغال با افزایش ۰.۷ درصدی نسبت به دسامبر سال قبل در سطح ۴۴.۷ درصد ایستاده است.
طی این مدت میزان مشارکت در بازار کار ۴۹.۹ درصد بوده است که ۲.۶ درصد کمتر از رقم ثبت شده در ماه قبل شمرده می شود. نرخ اشتغال برای مردان از ۷۱.۴درصد در مارس سال قبل به ۶۹ درصد در مارس امسال کاهش پیدا کرده است. برای زنان نیز این نرخ ۳۱.۲ درصد اندازه گیری شده که ۲.۸ درصد کمتر از دسامبر سال قبل بوده است.
طبق اعلام مرکز آمار ترکیه، در شرایطی که نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله با ۱.۷ درصد کاهش نسبت به زمان مشابه سال قبل به ۲۴.۴ درصد رسیده است که این نرخ کماکان یکی از بالاترین نرخ های بیکاری ثبت شده این گروه سنی در طول یک دهه اخیر شمرده می شود.
سال قبل نرخ بیکاری ترکیه بین ۹.۶ و ۱۳.۵ درصد در نوسان بود. طی برنامه جدید اقتصادی ترکیه که در ماه سپتامبر سال قبل اعلام شد، نرخ بیکاری تا اختتام امسال باید به ۱۱.۸ درصد برسد. این کشور رسیدن به نرخ بیکاری تک رقمی را در سال ۲۰۲۱ هدف گذاری کرده است.
متوسط نرخ بیکاری ترکیه در بازه زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹ معادل ۱۰.۳ درصد بوده که بالاترین نرخ بیکاری این کشور در بازه زمانی ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ مربوط به ژانویه و فوریه سال ۲۰۰۹ با ۱۴.۷ درصد و کمترین نرخ مربوط به ژوئن۲۰۱۲ با ۷.۳درصد بوده است.