اتحادیه اروپا ۷۵۰ میلیارد یورو برای كمك به اقتصاد قرض می گیرد

مدیرسا: اتحادیه اروپا كه با بدترین بحران اقتصادی خود از دهه ۱۹۳۰ تا كنون روبه رو شده است در نظر دارد ۷۵۰ میلیارد یورو برای كمك به ریكاوری اقتصاد خود قرض بگیرد.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر به نقل از سی ان بی سی، اتحادیه اروپا که با بدترین بحران اقتصادی خود از دهه ۱۹۳۰ تا کنون روبه رو شده است در نظر دارد ۷۵۰ میلیارد یورو برای کمک به ریکاوری اقتصاد خود قرض بگیرد. پس از آن که این مبلغ قرض گرفته شد، بوسیله بودجه اروپا و سبد نقدینگی عمومی اتحادیه اروپا برای پشتیبانی از برنامه هایی مانند اراسموس (برنامه تقویت آموزش و نیروی کار جوان) صرف خواهد شد. این مبالغ بین ۲۰۲۸ تا ۲۰۵۸ بازپرداخت خواهند شد. از این ۷۵۰ میلیارد یورو، ۵۰۰ میلیارد یوروی آن به صورت کمک مالی و ۲۵۰ میلیارد یوروی آن به صورت وام به دولت های عضو پرداخت خواهد شد. از ۵۰۰ میلیارد یورو کمک مالی ۳۱۰ میلیارد یوروی آن در تبدیل اقتصادها به اقتصادهای سبز و دیجیتال هزینه خواهد شد. آلمان و فرانسه هفته گذشته در را برای صدور اوراق قرضه مشترک اتحادیه اروپا باز کردند. بدین سان کمیسیون اروپا، بعنوان بازوی اجرایی اتحادیه اروپا، باید ۵۰۰ میلیارد یورو اوراق قرضه در بازار عمومی به فروش برساند. با توجه به این که آلمان قبل از این همیشه با صدور اوراق قرضه مشترک مخالفت می کرد، کارشناسان این اقدام را یک پیشرفت بزرگ برای حل بحران اقتصادی ناشی از پاندمی کرونا می دانند.

منبع: