سازمان ملل متحد هشدار داد سرمایه گذاری خارجی در جهان ۴۰ درصد افت خواهدنمود

در گزارش جدید سازمان ملل متحد در مورد تجارت و توسعه پیش بینی شده است تحت تاثیر پاندمی ویروس كرونا سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سراسر جهان كاهش خواهد یافت.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر به نقل از راشاتودی، در گزارش جدید سازمان ملل متحد در مورد تجارت و توسعه پیش بینی شده است تحت تأثیر پاندمی ویروس کرونا سرمایه گذاری خارجی مستقیم (اف دی آی) در سراسر جهان کاهش خواهد یافت. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد سطح جهانی اف دی آی در سال ۲۰۲۰ با سقوط سنگین ۴۰ درصدی روبرو خواهد شد و سال آینده هم ۵ تا ۱۰ درصد دیگر سقوط خواهدنمود. در این گزارش آمده است: سرمایه گذاری مستقیم خارجی که سال قبل ۱.۵۴ تریلیون دلار بود برای نخستین بار از سال ۲۰۰۵ به کمتر از ۱ تریلیون دلار افت خواهدنمود. این روند نزولی در سال آینده هم ادامه خواهد داشت و ریکاوری این شاخص از سال ۲۰۲۲ آغاز خواهد شد. مؤلفان این گزارش نوشته اند که پاندمی کرونا به معنای شوکی برای عرضه و تقاضا و سیاست گذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی است؛ چشم انداز یک رکود اقتصادی عمیق جهانی سبب شده است تا شرکت های بین المللی در انجام پروژه های خود تجدیدنظر کنند. طبق این گزارش سطح سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آمریکای لاتین با سقوطی دو رقمی روبرو می شود، در کشورهای در حال توسعه آسیا بین ۳۰ تا ۴۵ درصد سقوط می کند، در کشورهای آفریقایی بین ۲۵ تا ۴۰ درصد افت کرده و در کشورهای صنعتی هم بین ۲۵ تا ۴۰ درصد پایین خواهد آمد.