خوانساری: در ساخت مسكن صنعتی از تركیه عقب افتادیم

به گزارش مدیرسا رئیس اتاق بازرگانی استان تهران با انتقاد از روند ساخت مسكن صنعتی اظهار داشت: اگر كشور را با تركیه مقایسه نماییم متوجه می شویم كه از این كشور خیلی عقب افتاده ایم.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، مسعود خوانساری در مراسم امضای تفاهم نامه های طرح اقدام ملی تولید مسکن که امروز با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، با اشاره به اینکه GDP کشور در انتهای سال ۱۳۹۸، ۲۵۰۰هزار میلیارد تومان برآورد شده است، اظهار نمود: بازار سرمایه شش هزار میلیارد تومان و بازار مسکن هم ۱۵هزار میلیارد تومان برآورد شده است. درواقع بازار مسکن ۲.۵تا سه برابر بازار سرمایه است.
به قول وی رشد واقعی سرمایه گذاری مسکن در سال ۱۳۹۷ منفی ۳.۴ درصد و در سال ۱۳۹۸نیز منفی ۹.۴درصد بوده است.
رئیس اتاق بازرگانی استان تهران با اشاره به اینکه در اقتصاد هر کشوری سه بخش مسکن، پوشاک و خوراک پیشران اقتصاد است، اظهار نمود: بخش مسکن در ایران با این که میتوانست رشد داشته باشد اما در دو سال گذشته منفی بوده است.
خوانساری با اشاره به اینکه مسکن می تواند جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی خوبی داشته باشد، اظهار داشت: باید بررسی شود که چرا نمی توانیم سرمایه گذار جذب نماییم. ما شاهد ساخت مسکن صنعتی در سال ۱۳۵۰ (اکباتان) بودیم اما زمانی که امروز کشور را با ترکیه مقایسه می نماییم متوجه می شویم که بسیار عقب افتادیم.
وی با اشاره به نوسازی بافت های فرسوده اظهار نمود: بافت های فرسوده هم احتیاج به کار جدی دارند. البته اقداماتی انجام شده است اما نه آن طور که باید و شاید. به غیر از سال ۷۳، ۷۴ و در زمان بحث نوسازی نواب. پس از آن دیگر کار جدی صورت نگرفت.
رئیس اتاق بازرگانی استان تهران افزود: اتاق بازرگانی چند بار پیشنهاد کرد و اعلام آمادگی کرد که آماده مشارکت در این حوزه است اما تابحال این اتفاق صورت نگرفته است. در بخش مسکن قسمت عمده سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی بوده و نقش بخش خصولتی و دولتی کمتر است. ازاین رو اگر سیاست درست بموقع تنظیم شود این کشور می تواند پیشران کشور باشد.
خوانساری با اشاره به اینکه ساخت و ساز در کشور پس از ۴۰ سال سنتی است، اظهار نمود: اگر یک پروژه مسکونی در تهران بخواهد شروع به کار کند حداقل یک سال طول می کشد تا پروانه بگیرد. نظام مهندسی عاملی برای کند کار کردن شده است و همه هزینه ها به مترمربع ساختمان تحمیل می شود.
وی افزود: وظیفه داریم برای طبقه متوسط جامعه مسکن تهیه نماییم اما روز به روز هزینه های ساخت و اجاره بالا می رود.

منبع: