توضیح وزارت نفت درباره پرونده گازی ایران و تركمنستان

وزارت نفت طی اطلاعیه ای به توضیح رای داوری ICC سوییس درباره پرونده گازی ایران و تركمنستان پرداخت.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، وزارت نفت درباره اعلام رأی داوری ICC سوئیس ضد ایران توضیحاتی را به این شرح عرضه داد: «در پی قطع صادرات گاز به ایران از جانب شرکت ترکمن گاز در اوایل زمستان سال ۱۳۹۵، با وجود پیگیری های انجام شده توسط شرکت ملی گاز ایران برای حل اختلاف های مالی بین دو طرف از راه مذاکره، شرکت ترکمن گاز تصمیم به ارجاع اختلاف به داوری بین المللی گرفت. مطابق مفاد پیشبینی شده در قراردادهای فیمابین، مبحث به دیوان داوری بین المللی در مقر سوئیس ارجاع و بررسی گردید. داوری در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۴ رأی خویش را به دوطرف ابلاغ نمود. مطابق مقررات داوری، این رأی از جانب هیچ یک از سوی های اختلاف قابل انتشار نیست، مگر با توافق طرفین. در اینجا لازم است بر این نکته تاکید شود که اساساً اختلاف های جاری بین شرکت ترکمن گاز و شرکت ملی گاز ایران تنها یک اختلاف برای تعیین میزان دقیق بدهی به ترکمن گاز و مطالبات شرکت ملی گاز ایران بابت جرایم مربوط به کمیت و کیفیت گاز صادراتی ترکمنستان به ایران بوده است، ازاین رو این دعوی تجاری برنده یا بازنده ندارد. آنچه درباره رأی صادره قابل بیان است، این است که رأی صادره ابعاد و جوانب مختلفی دارد، در مواردی نظر شرکت ترکمن گاز و در مواردی هم نظر شرکت ملی گاز ایران پذیرفته شده است. تاکید می شود که به خلاف برخی گزارش های رسانه ای، شرکت ملی گاز ایران، مشمول پرداخت هیچ جریمه ای نشده و اساساً درخواست ترکمن گاز اعمال جریمه نبوده که شرکت ملی گاز ایران در اینباره محکومیتی داشته باشد. چنانکه گفته شد، بحث مطروحه در داوری فقط تدقیق رقم بدهی شرکت ملی گاز ایران به ترکمن گاز بابت گاز دریافتی از شرکت ترکمن گاز تا تاریخ قطع گاز و متقابلاً تعیین میزان جرایم متعلقه به شرکت ترکمن گاز بابت کمیت و کیفیت گاز تحویلی بوده است. به هر حال ما همواره اعتقادمان بر حل مسائل و اختلافات از راه مذاکره بوده اما ارجاع یک پرونده تجاری به داوری هم روشی متداول در تجارت بین المللی برای حل و فصل اختلاف هاست. امیدواریم با صدور این رأی زمینه توسعه هر چه بیشتر روابط دو کشور دوست و همسایه فراهم شده باشد.» لازم به یاداوری است خبرگزاری مهر هم امروز در گزارشی با عنوان «محکومیت سنگین گازی ایران / دارایی های کشور در خطر توقیف ترکمنستان» به این مورد پرداخته بود.

منبع: