به علت پاندمی كرونا سازمان ملل: ۴۰۰ میلیون شغل در ۳ ماهه دوم سال جاری از دست می رود

به گزارش مدیرسا سازمان بین المللی كار كه یكی از سازمان های سازمان ملل متحد است، تخمین زد در سه ماهه دوم ۲۰۲۰ كل ساعات كاری جهان ۱۴ درصد سقوط خواهد نمود.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر به نقل از سی ان بی سی، سازمان بین المللی کار که یکی از سازمان های سازمان ملل متحد است، تخمین زد در سه ماهه دوم ۲۰۲۰ کل ساعات کاری جهان ۱۴ درصد سقوط خواهد نمود. این میزان معادل از دست رفتن ۴۰۰ میلیون شغل تمام وقت است که نشان دهنده افزایش شدید بیکاری نسبت به مقدار ۳۰۵ میلیون شغل از دست رفته طبق پیشبینی قبلی است. آژانس کار سازمان ملل متحد ۳ سناریو برای بازار کار جهان در نیمه دوم ۲۰۲۰ بیان کرد که در مدل بدبینانه آنها تخمین زده شده ساعات کاری جهان ۱۱.۹ درصد سقوط کند که این معادل از دست دادن ۳۴۰ میلیون شغل تمام وقت است.

منبع: