نشانه های افت بازار مسكن در تیر ماه

مدیرسا: نخستین داده های قیمتی از بازار مسكن شهر تهران افت هفت درصدی نرخ های پیشنهادی را نشان می دهد؛ در شمال تهران سرعت رشد ماهیانه از ۲۲ درصد به ۳.۵ درصد رسیده است.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، داده های به دست آمده از بازار مسکن شهر تهران در ۱۲ روز ابتدای تیرماه ۱۳۹۹ نشان میدهد میانگین افزایش نرخ های پیشنهادی از ۱۲.۵ درصد به ۵.۲ درصد کاهش یافته است. بنظر می رسد بازه تلاطمی بازار مسکن که به سبب کرونا حدود دو ماه به تاخیر افتاده بود در تیرماه به انتها رسیده و نرخ ها فروکش کرده است.
جابجایی تورم از شمال به جنوب تهران
همین طور بازار در شمال و جنوب پایتخت در حال بالانس قیمتی است. خرداد ماه امسال منطقه ۱ برمبنای قیمت های قطعی معاملات پیشتاز تورم ماهیانه ملکی در تهران بود که برمبنای داده های قیمت پیشنهادی در یک سامانه ملکی این رتبه در تیرماه به منطقه ۱۵ متعلق می باشد.
متوسط افزایش قیمت پیشنهادی تیرماه ۱۳۹۹ نسبت به ماه گذشته در بعضی مناطق تهران بدین شرح است: منطقه ۱ معادل ۳.۵ درصد، منطقه ۲ به میزان سه درصد، منطقه ۳ بیش از پنج درصد، منطقه ۴ معادل ۱۲.۵ درصد، منطقه ۵ به میزان هشت درصد، منطقه ۱۲ بیش از ۷.۶ درصد، منطقه ۱۸ به میزان ۵.۵ درصد، و منطقه ۱۵ معادل ۱۴ درصد.
تورم صفر درصد در چهار منطقه از تهران
از جانب دیگر چهار منطقه از تهران با تورم صفر مواجه بودند. تیر ماه امسال برمبنای قیمت های پیشنهادی میانگین نرخ افزایش قیمت مسکن در مناطق ۸ تا ۱۲ صفر درصد بوده است. افزایش قیمت در منطقه ۷ نیز معکوس شده و ۸ درصد کاهش یافته است.
واسطه های ملکی می گویند بیش از آنکه تصمیمات دولت برای ساماندهی بازار مسکن منجر به آرامش قیمتی در این بازار شده باشد، عبور از بازه پرنوسان فصلی بازار مسکن علت ثبات نسبی قیمت است.
با این وجود کارشناسان می گویند که تاثیر برنامه های دولت همچون تصمیم برای افزایش تولید مسکن، دریافت مالیات از خانه های خالی، گردنگیر به دریافت کد رهگیری، ایجاد سقف قیمتی ۲۵، ۲۰ و ۱۵ درصد برای رشد اجاره بها حداقل در بین مدت خودرا نشان میدهد و نمی توان در کوتاه مدت نتایج این تصمیمات را مشاهده کرد.

اسلامی: وضعیت لجام گسیخته اجاره بها مهار شده است
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه وضعیت لجام گسیخته قیمت مسکن و اجاره بها هیچ منطقی نداشت، اظهار داشت: مصوبات ستاد مقابله با کرونا توانست شرایط جامعه را آرام کند.
محمد اسلامی در حاشیه جلسه روز چهارشنبه هیأت دولت اظهار نمود: در ماه گذشته متأثر از افزایش نرخ ارز و همین طور جو روانی در بازار، قیمت منزل و اجاره بها به صورت لجام گسیخته زیاد شد که منطقی در آن وجود نداشت.
وی افزود: در مصوبه قبلی ستاد مقابله با کرونا اجاره نامه ها دو ماه تمدید گردید که از اسباب کشی جلوگیری کرد و راهگشا بود. در شرایط فعلی وزارت بهداشت و ستاد مقابله با کرونا همچنان به جلوگیری از اسباب کشی تاکید دارند و بنا بر این یک بسته سیاسی تنظیم و برای کل جامعه لازم الاجرا شد که بر طبق آن اجاره بها در تهران حداکثر تا ۲۵ درصد، در هفت کلان شهر حداکثر تا ۲۰ درصد و در سایر شهرها حداکثر تا ۱۵ درصد می توانست افزایش یابد.

منبع: