یك مقام مسئول اعلام كرد: انسداد ۲۷۲ حلقه چاه غیرمجاز آب در تهران

به گزارش مدیرسا معاون حفاظت و بهره برداری شركت آب منطقه ای تهران از انسداد ۲۷۲ حلقه چاه غیرمجاز آب در سطح استان اطلاع داد.
به گزارش مدیرسا به نقل از وزارت نیرو، احمد علی قربانیان، در نشست کمیته راهبری طرح احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی اظهار داشت: با عنایت به افت روزافزون سطح آب های زیرزمینی و ممنوعیت توسعه بهره برداری جهت مصارف کشاورزی و محدودیت های استفاده از منابع آب های سطحی و زیرزمینی و نظر به تغییر نگرش وزارت نیرو از طرح های سازه ای به طرح های پیشگیرانه مانند طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی پیشگیری از تخلفات منابع آبی در محدوده عملکرد شرکت آب منطقه ای تهران ضروری می باشد. وی با اشاره به اینکه همه اکیپ های گشت و بازرسی باید نهایت تلاش و حساسیت خویش را در جهت حفاظت از منابع آب داشته باشند، خاطرنشان کرد: اقدامات چند جانبه انجام شده در چند ماه اخیر رضایت بخش بوده و با عنایت به عملکرد خوب امورهای مربوطه در جهت حراست و حفاظت از منابع آب انتظار می رود بیشترین بازدهی در حوزه صیانت از منابع آب در چند ساله اخیر را شاهد باشیم.

در ادامه این نشست، حمید شاهرخ نیا، مجری طرح احیا و تعادل بخشی شرکت آب منطقه ای تهران از انسداد ۲۷۲ حلقه چاه غیرمجاز طی سه ماه اخیر اطلاع داد و اظهار داشت: با این اقدام و تلاش گروه گشت و بازرسی امورهای منابع آب از خروج ۲ میلیون و ۸۶۸ هزار متر مکعب آب در سفره های زیرزمینی حوزه عملکرد شرکت جلوگیری خواهد شد. وی با اشاره به اینکه امسال بایستی ۱۴۰۰ حلقه چاه غیرمجاز آب پر و مسدود شود، اضافه کرد: پارسال ۱۳۳۷ حلقه چاه غیرمجاز مسدود شد. طی سه ماه ابتدایی سالجاری ۴۰ عدد کنتور هوشمند روی چاه های مجاز نصب شده است که با این اقدام مدیریت منابع آب و برق در بخش کشاورزی انجام می شود.

مجری طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی شرکت آب منطقه ای تهران اضافه کرد: از آغاز سال جاری تابحال هم ۲۴ دستگاه حفاری غیرمجاز توقیف و ۹ مورد تقلیل منصوبات چاه مجاز انجام شده است که با این اقدام از اضافه برداشت ۶۳۵ هزار و ۵۰۰ متر مکعب آب جلوگیری به عمل آمده است.

وی با اشاره به اینکه تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی وظیفه اصلی و یکی از تکالیف قانونی ما است، اظهار داشت: سال جاری باید با همت بیشتر در همه ارکان شرکت مسائل مربوط به صیانت از منابع آب پیگیری شود تا منابع آب آشامیدنی استان را حفظ نماییم.

در ادامه این نشست، مصطفی دهقان، مدیر دفتر حفاظت از منابع آب شرکت آب منطقه ای تهران در مورد عملکرد طرح تعیین تکلیف چاه های غیر شرب واقع در محدوده خدماتی شهرهای استان تهران عنوان کرد: در این حوزه ۵۸۶۲ حلقه چاه مورد بازدید قرار گرفته که ۱۲۸۳ مورد از مالکان جهت تکمیل پرونده مراجعه کرده، ۷۳۲ فقره پرونده تکمیل و ۱۱۲ مورد از پرونده های تکمیل شده در حال صدور پروانه است.

منبع: