از ابتدای سال جاری تا كنون اتفاق افتاد؛ بهره مندی ۶۰۰ هزار نفر از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج

به گزارش مدیرسا روابط عمومی بانک مرکزی ایران از اعطای ۵۵۳ هزار و ۸۳۱ میلیاردریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، از آغاز سالجاری تا کنون توسط بانک مرکزی اطلاع داد.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، مصطفی قمری وفا مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی اعلام نمود: «حمایت از مبحث مهم ازدواج؛ از آغاز سالجاری تا آخر وقت اداری ۲۳ آبان، بالغ بر ۶۳۹ هزار و ۶۹۵ نفر و به مبلغ ۵۵۳، ۸۳۱ میلیاردریال از تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بهره مند شده اند و تعداد ۲۰۸ هزار و ۷۲ نفر متقاضی هم در صف، برای استفاده از این تسهیلات اند.»

منبع: