پاسخ دیوان محاسبات کشور به ادعای رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

مدیرسا: دیوان محاسبات کشور به اظهارات رییس سازمان اداری و استخدامی کشور درباب عدم ثبت اطلاعات دیوان محاسبات کشور در سامانه حقوق و مزایای کارکنان پاسخ داد.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، در پاسخ دیوان محاسبات آمده است:
« درباب سامانه ثبت حقوق و مزایا (موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه)
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِیدًا – (سوره احزاب، آیه ۷۰)
جناب آقای لطیفی، معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما مورخ ۲۷/ ۸/ ۱۴۰۰ مطالبی درباب عدم ثبت اطلاعات دیوان محاسبات کشور در سامانه حقوق و مزایای کارکنان بیان کرد که در این زمینه بمنظور ایجاد شفافیت، تنویر افکار عمومی و در امتداد رسالت مردم پایگی این دیوان، موارد ذیل تبیین می شود:
۱) با شکل گیری حقوق های غیرمتعارف در سال ۱۳۹۵ و بمنظور پایش جامع نظام حقوق و مزایای پرداختی در کشور و در امتداد تحقق عدالت، دیوان محاسبات کشور از طراحان و پیشنهاد دهندگان سامانه حقوق و مزایای کارکنان (موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه) بوده است.
۲) از شروع تصویب ماده قانونی مذکور، دیوان محاسبات کشور در امتداد وظایف ذاتی و قانونی خود، لزوم راه اندازی سامانه حقوق و مزایا را از دولت پیگیری نموده است. متعاقباً با یک سال تأخیر نسبت به حکم قانونی مذکور و با پیگیری مجدد شورای دستگاه های نظارتی، سازمان اداری و استخدامی کشور، در سال ۱۳۹۶ متولی راه اندازی سامانه مذکور گردید که این سامانه از اردیبهشت ۱۳۹۷ عملیاتی شده است.
۳) از زمان راه اندازی سامانه مذکور و با وجود وجود نقصها گوناگون در آن، دیوان محاسبات کشور نسبت به ثبت حقوق و مزایای کارکنان خود از شروع سال ۱۳۹۷ اقدام نموده است.
۴) دیوان محاسبات کشور در اجرای مفاد حکم تبصره (۱) ماده قانونی مذکور، ضمن رصد و پایش حقوق و مزایای کارکنان دستگاه های اجرائی ثبت شده در سامانه، ضمن احصاء مشکلات و ایرادات سامانه و اعلام آن به سازمان اداری و استخدامی کشور، نسبت به پیگیری تخلفات انجام شده در پرداخت های انجام شده، اقدام نموده است.
۵) در اجرای حکم تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰، دیوان محاسبات کشور نسبت به ارسال فهرست حقوق و مزایای تمامی کارکنان خود به خزانه داری کل کشور اقدام نموده است.
۶) آقای لطیفی در اظهارات خود، بدون آگاهی از تعداد واقعی دستگاه های اجرائی و کارکنان آنان، فقط نسبت به ارائه عملکرد برخی از ۱۵۱ دستگاه اجرائی اظهارنظر نموده اند. باتوجه به ثبت قسمتی از عملکرد تعداد ۴.۷۲۸ دستگاه اجرائی در سامانه، انتخاب گزینشی دستگاهها بدون اطلاع دقیق، امری ناصواب است.
۷) سازمان اداری و استخدامی کشور می بایست نسبت به انجام تکالیف قانونی معوق خود در خصوص لزوم تدوین نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و رفع مشکلات سامانه مذکور، آن اقدام می نمود تا دستگاه های اجرائی در ثبت و بارگذاری اطلاعات خود گرفتار سردرگمی و مشکلات عدیده نشوند.
۸) دیوان محاسبات کشور عالی ترین مرجع نظارت مالی کشور بوده و باتوجه به جایگاه رفیع آن در قانون اساسی و بعنوان پاسدار بیت المال، بر این باور است که رعایت قوانین و مقررات توسط دستگاه های اجرائی، مستلزم تبعیت دستگاه های نظارتی از این قوانین است و در این راستا، این دیوان همیشه نسبت به رعایت قوانین و مقررات ابلاغی، پیشتاز بوده است.
با توجه به مراتب موصوف و اقدامات انجام شده توسط این دیوان، اظهارنظرهای خلاف واقع، آن هم توسط رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، موجب تشویش اذهان عمومی و جای تأسف، تأمل و تعجب دارد و تخریب دستگاه های نظارتی کشور با اظهارات نادرست و غیرآگاهانه در رسانه ملی، امری مذموم و ناپسند است.
در آخر یادآور می شود راهبرد دیوان محاسبات کشور در نظارت بر دستگاه های اجرائی، مصداق فرمایش مقام معظم رهبری(مدظله العالی) است که فرمودند:
“دیــوان محاســبات بایــد بــا کمـال دقـت و شـجاعت و بـدون هـراس از عکـس العمـل هـای احتمالـی، بـر دسـتگاه هـا نظـارت و مراقبـت و در کار آنهـا موشـکافی کنـد و بـا تـوکل بـه خـدا و بـدون خسـتگی بـه فعالیـت هـای خـود ادامـه دهـد.”»

منبع: