در سال زراعی جاری؛ بیشتر از ۵ میلیون تن سیب زمینی در کشور تولید می شود

مدیرکل دفتر سبزی ها و گیاهان جالیزی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، در سطح ۱۴۱ هزار هکتار از اراضی کشاورزی، سیب زمینی کشت شده و برآورد تولید این محصول ۵.۲ میلیون تن است.
به گزارش مدیرسا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، حسین اصغری ضمن اشاره به اینکه در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، عملکرد تولید سیب زمینی ۳۶.۶ تن در هکتار بوده است، عنوان کرد: عملکرد تولید سیب زمینی با سال قبل اختلاف قابل ملاحظه ای ندارد و ادعای مطرح شده در بعضی رسانه ها در خصوص اینکه «بر اثر سرمازدگی آخر فصل تولید پاییزه عملکرد از ۶۰ تن به ۲۵ تن رسیده» با برآوردهای میدانی سازمان های جهاد کشاورزی استان ها مغایرت دارد.
وی با بیان اینکه عملکرد سال جاری با سال قبل اختلاف قابل ملاحظه ای ندارد، اضافه کرد: به علت اتمام دوره رشد گیاه و رسیدگی محصول، سرمازدگی تاثیری در کاهش عملکرد نداشته است.
اصغری ضمن اشاره به برداشت ۵ میلیون و ۵۴۴ هزار تنی سیب زمینی از سطح ۱۴۹ هزار هکتار از اراضی در سال گذشته، تصریح کرد: سال زراعی گذشته میزان تولید سیب زمینی ۲۶۱ هزار تن بیشتر از برنامه ابلاغی بود و به علت مازاد تولید، میانگین قیمت ۲۱۴۰۰ ریالی سر مزرعه، مورد رضایت تولیدکنندگان نبود.
وی افزود: در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، کل تولید ۱۶۷ هزار تن کمتر از برنامه است و با اعداد و ارقام اعلامی درباره کاهش ۵۰ درصدی تولید، متفاوت می باشد.
اصغری اظهار داشت: برای سالجاری با عنایت به تولید بالای فصل پاییز که حدود ۶۹ درصد کل تولید سالیانه را شامل می شود و همینطور مصرف ماهانه حدود ۵۰۰ هزار تن، نیاز کشور شامل تازه خوری، صادرات، صنایع، مصرف بذر و ضایعات، همه ساله بخش عمده ای از تولید پاییزه (شهریور تا آبان ماه هنگام برداشت سیب زمینی پاییزه) برای مصرف ۷ ماهه کشور به انبار ها منتقل و به تدریج با عنایت به نیاز بازار به مبادی مصرف عرضه می شود.
وی خاطرنشان کرد: تولید و مصرف مستمر سیب زمینی در کشور و عرضه و تقاضای محصولات مختلف سبزی و صیفی به صورت دایم در حال انجام می باشد.
اصغری در مورد صادرات محصول سیب زمینی عنوان کرد: بررسی میانگین صادرات سه ساله نشان داده است نزدیک به ۷۰ درصد از کل صادرات سیب زمینی در سالهای ۹۷ تا ۹۹ در ۶ ماهه دوم سال انجام می شود.
وی در عین حال عنوان کرد: هیچ ممنوعیتی از سوی ایران برای صادرات محصولات سبزی و صیفی همچون سیب زمینی وضع نشده است.
مدیرکل دفتر سبزی ها و گیاهان جالیزی وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: بازارهای صادراتی با عنایت به تولید داخلی خود نسبت به تأمین کسری از محل واردات اقدام می کنند.