در گفت وگو با مدیرسا عنوان شد اصلاح قانون کار شمشیری بر گردن کارگران نباشد

یک فعال کارگری با اعلان اینکه با اصلاح قانون کار در جهت حمایت بیشتر از کارگران موافقیم اظهار داشت: مجلس و دولت ماده ۷ قانون کار را اصلاح و به بستن قراردادهای موقت در کارهای دائم اختتام دهند.

رحمت اله پورموسی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به موضوع اصلاح قانون کار اظهار نمود: اساسا قانونی که ۳۰ سال پیش نوشته شده با شرایطی که امروز در آن قرار داریم متفاوت بوده است پس این مسأله ثابت می کند نمی توان اظهار داشت که روی قانون کار اصلاح انجام نشود.

وی افزود: ما با اصلاح هیچ زمان مخالف نبودیم ولی معتقدیم اصلاح باید به سمت و سویی برود که پشتیبانی از کارگر را بیشتر کند نه آنکه حداقل های زندگی کارگران را از بین ببریم.

این فعال کارگری اشاره کرد: متاسفانه مواردی که مطرح می شود مثل ماده ۴۱ قانون کار، ماده ۲۷ قانون کار و یا برخی از موارد دیگر که دنبال اصلاحش هستند به مثابه این است که شمشیر را برداشته اند و می خواهند گردن کارگر را بزنند در صورتیکه این کار اسمش اصلاح نیست.

پورموسی اضافه کرد: اگر منظور از اصلاح قانون کار، ضرر و زیان کارگران و برچیدن مطالبات حداقلی آنها است ما به اصلاح نیاز نداریم و همین قانون برای کارگران خوب است. متاسفانه تعدادی از کارفرمایان و بدنه ای از دولت دنبال موارد دیگری از اصلاح قانون کار هستند که ما این مسئله را برنمی تابیم و تحمل نمی نماییم.

وی متذکر شد: اصلاح قانون کار اگر در جهت بهبود وضعیت کارگر و به نفع جامعه کارگری باشد ۱۰۰ درصد با آن موافق هستیم، ولی اگر بخواهد کوچک ترین خدشه ای به جامعه شریف کارگری وارد شود با آن مخالفت می نماییم.

این فعال حوزه کار با اعلان اینکه هرگونه اصلاح قانون باید با مشورت و نظر همه شرکای اجتماعی باشد، اشاره کرد: در بحث اصلاح باید نظرات همه شرکای اجتماعی در شورای عالی کار گرفته و حتما از نظرات استفاده شود، بدون رعایت این مسأله اصلاح مورد رضایت ما نیست.

پورموسی به مواد مورد اصلاح قانون اشاره و اشاره کرد: برخی مواد مثل ماده ۷ قانون کار باید اصلاح گردد. در کارهای دائم بستن قراردادهای موقت مدلول ندارد. متاسفانه قرارداد موقت موجب سو استفاده و استثمار کارگران شده است، پس انتظار داریم مجلس و دولت این ماده را اصلاح کنند و به بستن قرارداد موقت در کارهای مستمر و دائم اختتام دهند و فقط برای کارهای پروژه ای یا موقتی با نیروی کار قرارداد موقت بسته شود.