وزیر راه و شهرسازی: امکان اتمام پروژه کمربندی پاکدشت با بودجه سالهای قبل وجود ندارد

به گزارش مدیرسا وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اختصاص اعتبارات بیشتر برای تکمیل پروژه کمربندی پاکدشت اظهار داشت: امکان اتمام پروژه کمربندی پاکدشت با بودجه سالهای قبل وجود ندارد.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، رستم قاسمی پس از ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از کمربندی پاکدشت با اشاره به این که پروژه کمربندی پاکدشت با میزان اعتباری که برای آن در نظر گرفته شده قابل انجام نیست گفت: با اعتباراتی که طی سالهای قبل برای کمربندی پاکدشت در نظر گرفته شده است، چهارده سال که هیچ، ۴۰۰ سال دیگر هم این پروژه به بهره برداری نخواهد رسید.
وزیر راه و شهرسازی از دلیلهای عقب ماندن اجرای پروژه کمربندی پاکدشت استملاک اراضی در طول ۳۲ کیلومتر کمربندی دانست و عنوان داشت: در این خصوص فرمانداری و استانداری باید وارد میدان شوند و همکاریهای لازم صورت بگیرد.
قاسمی بابیان این که اجرای پروژه کمربندی پاکدشت نیازمند اعتبارات ملی است اظهار داشت: با توجه به این که برای سال جاری میزان قابل توجه تری از اعتبارات را برای تکمیل این پروژه اختصاص داده اند ما به دنبال آن هستیم که با پیمانکار پروژه که درحال کار است مشارکت نماییم و بخشی را پیمانکار و بخش دیگر را راه و شهرسازی بیاورد تا با اعتبار قابل توجه تری بتوانیم کار را ادامه دهیم.
وی با تاکید بر این که باید برای سال آینده اعتبارات بیشتری به این پروژه اختصاص داده شود عنوان داشت: امیدواریم با تامین اعتبارات این پروژه به اتمام برسد.

منبع: