بهره مندی کارفرمایان از دو سال معافیت حق بیمه

کارفرمایان می توانند در ازای تأمین نیروی کار جدید مورد نیاز خود از بین فارغ التحصیلان با مدرک کارشناسی به بالا به مدت دو سال از مزایای معافیت حق بیمه سهم کارفرما بهره مند شوند.

به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، وزارت کار در چند سال قبل طرح مشوق بیمه ای را با هدف تسهیل در جذب و استخدام فارغ التحصیلان دانشگاهی و تحرک بخشی به بازار کار به اجرا درآورده است.

به دنبال شیوع کرونا، این طرح با رویکرد پشتیبانی از کارآفرینان و صاحبان کسب و کارهای صدمه دیده از کرونا و تشویق کارفرمایان کارگاه های تولیدی و خدماتی به استفاده از نیروی کار جدید ادامه پیدا کرد.

این طرح در واقع در جهت اجرای ماده ۷۱ قانون برنامه ششم توسعه مبحث معافیت کارفرمایان از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما در برابر به کارگیری نیروی کار جدید از بین دانش آموختگان دانشگاهی عملیاتی شده و مطابق شیوه نامه اجرایی این طرح، حق بیمه سهم کارفرما برای بکارگیری هر تعداد نیروی جدید فارغ التحصیل به مدت دو سال توسط وزارت کار به حساب کارفرما واریز می شود.

مشوق بیمه وجهی معادل حق بیمه سهم کارفرما بعلاوه سه درصد سهم بیمه بیکاری است که ماهانه به حساب کارفرما واریز می شود.

تازه ترین نتایج عملکرد طرح مشوق بیمه کارفرمایی مبین آن است که تابحال ۶۳۴۸ کارفرما برای بهره مندی از معافیت حق بیمه ثبت نام کرده و از مجموع ۱۹ هزار و ۱۶۸ نفر داوطلب جویای کار ۱۸ هزار و ۳۹۰ نفر جذب بازار کار شده اند. این گزارش از افزایش تعداد داوطلبان و استقبال کارفرمایان در مقایسه با ماه های گذشته حکایت دارد.

کارفرمایان باید دارای مجوز فعالیت از مراجع رسمی و کد کارگاهی تأمین اجتماعی باشند و کارجویان و فارغ التحصیلان از مدرک تحصیلی کارشناسی و سن کمتر از ۳۸ سال برخوردار باشند. در این طرح نیروهای کار جدید به هیچ وجه نباید جایگزین نیروهای قبلی کارفرما شوند.

کارفرمایان و فارغ التحصیلان در صورت تمایل می توانند با رفتن به سایت وزارت کار و نشانی https: //moshavegh.mcls.gov.ir مراحل ثبت نام اولیه را دنبال کنند.

به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، این طرح در تمام ۳۱ استان کشور در حال اجرا می باشد و کارفرمایان می توانند نیروی کار جدید مورد نیاز خویش را بدون محدودیت و به هر میزان از بین فارغ التحصیلان با مدرک کارشناسی به بالا جذب کنند و از دو سال مزایای معافیت حق بیمه سهم کارفرما بهره مند شوند.

منبع: