در گفت وگو با مدیرسا اعلام شد جریمه واکسینه نشده ها و کرونائی ها از نیمه آذرماه

به گزارش مدیرسا رییس مرکز تدوین مقررات ایمنی حمل و نقل پدافند غیرعامل و مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: در سیستم کنترل هوشمند کرونا که از نیمه آذر ماه (پس فردا) اجرا می گردد، محدودیت و جریمه برای افرادی که واکسینه نشدند در شهرهای قرمز و نارنجی اعمال می شود اما افراد مبتلا حتی اجازه سفرهای درون شهری با خودرو های شخصی خودشان را هم ندارند.

رضا نفیسی در گفت و گو با ایسنا اظهار نمود: اگر سویه جدید کرونا در کشور شیوع پیدا کره و گسترش پیدا کند، مسلما محدودیت های کرونائی درباره سفرهای داخلی تغییر خواهدنمود و سختگیرانه تر می شود. اساسا سیستم هوشمند کنترل کرونا بر همین مبنا عمل می کند.

وی اضافه کرد: در سیستم جدید کنترل هوشمند کرونا که مقرر است از پس فردا (دوشنبه ۱۵ آذر ماه) اجرائی شود، افرادی که واکسن نزده باشند بمحض ورود به شهرها و استانهای نارنجی و قرمز جریمه خواهند شد و بر این اساس جریمه ها اعمال می شود. پروتکلهای بهداشتی که قبل از این برای شهرهای قرمز، نارنجی، زرد و آبی اجرائی می شد تغییری نکرده اما هوشمند شده و برای افراد واکسینه نشده و مبتلا اجرا می گردد.

مدیرکل افزود: افرادی که در وضعیت کرونائی قرار گرفتند و پاسخ تست کرونای آنها مثبت شده است، پروتکل ها سختگیرانه تر از افراد واکسینه نشده ها برای شان اجرائی می شود به شکلی اجازه خروج از منزل حتی با خودرو های شخصی هم ندارند و باید در قرنطینه بمانند و در سفرهای درون شهری و برون شهری جریمه خواهند شد.

نفیسی اظهار داشت: در این شرایط افراد مبتلا به کرونا رصد می شوند و اجازه رفتن به سر کار را ندارند و اگر ترددی داشته باشند به مفهوم ترک غیرقانونی قرنطینه تلقی شده و جریمه خواهند شد.

منبع: