تالاب انزلی به نام سازمان جنگلها سند خورد

رییس سازمان جنگلها اظهار داشت: سند تالاب انزلی به مساحت ۵ هزار ۵۳۴ هکتار به نام سازمان جنگلها صادر گردیده است.
به گزارش مدیرسا به نقل از صدا و سیما، مسعود منصور اضافه کرد: پهنای تالاب ها در کشور بصورت اراضی ملی است و دستگاه های مختلف در آن نقش دارند. وی اظهار داشت: بین سازمان محیط زیست، وزارت نیرو و سازمان جنگلها و مراتع کشور در گذشته همیشه ابهاماتی وجود داشت که کدام یک باید سند تالاب را گرفتن کنند. رییس سازمان جنگلها اضافه کرد: در نهایت سازمان محیط زیست پذیرفت که سازمان جنگلها سند را بگیرد، ولی تالاب تحت مدیریت محیط زیست باقی بماند. وی اظهار داشت: موضوع توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری مورد پیگیری قرار|گرفت و بعد از اعلام نظر و مساعدت سازمان ثبت املاک کشور عرصه تالاب انزلی سندش به نام سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور صادر شد.