در شهر تهران خانه در مناطق ارزان، ارزان تر شد

بازار مسکن در چهار منطقه از شهر تهران که پایین ترین متوسط قیمت را به خود اختصاص می دهند با افت ۴ تا ۶ درصدی قیمت مواجه گردید.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، آبان ماه سال جاری مناطق ۱۶ تا ۱۹ با افت قیمت به میزان چهار تا شش درصد در مقایسه با مهرماه مواجه گشتند و متوسط قیمت در منطقه ۲۰ نسبت به نخستین ماه پاییز ۴.۴ درصد بالا رفت. البته به علت پایین بودن تعداد معاملات در مناطق مذکور، نوسانات ماهیانه شاخص قابل توجهی جهت بررسی وضعیت آن محسوب نمی گردد اما به صورت کلی بازار مسکن در جنوب شهر تهران در رکود و ثبات قیمتی به سر می برد.
تحولات بازار ملک در مناطق جنوبی تهران و محله های هدف اقشار متوسط و پایین، به شکلی نمایانگر تغییرات وضعیت در بخش مصرفی بازار است. در واقع رشد توان تقاضای واقعی نخستین نشانه های خویش را به شکل افزایش معاملات و رشد قیمت در مناطق جنوبی پایتخت نشان داده است که از هشت ماه گذشته تا کنون تغییر معناداری در این مناطق به وجود نیامده است.
گذشته از نوسانات ماهیانه قیمت مسکن در مناطق جنوبی تهران که منجر به تغییر رتبه و سهم این مناطق به لحاظ قیمت و تعداد معاملات می شود، پنج منطقه شهر تهران شامل مناطق ۱۶ تا ۲۰ از نظر قیمتی حدودا در یک سطح قرار دارند و معمولاً منطقه ۱۸ رتبه پایین ترین متوسط قیمت را در میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران به خود اختصاص می دهد. میانگین قیمت هر متر خانه در منطقه ۱۸ در آبان ماه سال جاری ۱۴.۵ میلیون تومان بوده که در مقایسه با مهرماه ۴ درصد کاسته شده است.
رصد تغییرات قیمتی مسکن از مهرماه تا آبان ماه در مناطق ۱۶ تا ۲۰ شهر تهران از آن حکایت می کند که نرخها در منطقه ۱۶ بالغ بر ۶.۱ درصد کاسته شده و از متوسط ۱۷.۷ میلیون تومان در هر متر مربع به ۱۶.۶ میلیون تومان رسیده است. در منطقه ۱۷ میانگین قیمت از متری ۱۶.۸ میلیون تومان به ۱۶.۲ میلیون تومان رسیده که کاهش ۳.۶ درصدی را نشان داده است. متوسط نرخ هر متر خانه در منطقه ۱۸ بالغ بر ۴ درصد کاهش پیدا کرد و از ۱۵.۱ میلیون تومان به ۱۴.۵ میلیون تومان رسید. در منطقه ۱۹ هم میانگین قیمت در مهرماه ۱۸.۲ میلیون تومان بود که در آبان ماه به ۱۷.۳ میلیون تومان رسید و افت ۵ درصد را نشان داد. در منطقه ۲۰ اما شاهد افزایش ۴.۴ درصد قیمت بودیم که متوسط نرخ هر متر خانه از ۱۵.۸ میلیون تومان در مهرماه به ۱۶.۵ میلیون تومان در آبان ماه رسید.

با وجود آنکه معدل کل بازار مسکن شهر تهران در آبان ماه رشد ۱.۲ درصدی را نشان می دهد، افت محسوس قیمت در مناطق جنوبی تهران از تأثیر مناطق گران قیمت بر متوسط نرخ مسکن در پایتخت حکایت دارد. آبان ماه سال جاری منطقه یک با افزایش ۳۲ درصد نسبت به آبان سال قبل بالاترین میزان رشد سالیانه قیمت در میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران را به خود اختصاص داد. متوسط افزایش سالیانه قیمت در منطقه ۲۰ به میزان ۳۰ درصد، منطقه ۲۲ بالغ بر ۲۹ درصد و منطقه شش به میزان ۲۵ درصد بود. تغییرات قیمت در دیگر مناطق حدودا با شاخص رشد متوسط تهران (۱۷.۷ درصد) در یک محدوده بود. درمورد منطقه ۲۰ به علت حجم پایین معاملات این منطقه (۷۷ معامله) که رتبه ۲۱ را از نظر تعداد معاملات به خود اختصاص داد تحولات قیمتی نمی تواند ملاکی برای ارزیابی واقعی قیمت مسکن در این محدوده باشد.
از سوی دیگر دو منطقه از جنوب تهران که نسبت به دیگر مناطق رونق بیشتری از نظر تعداد معاملات دارد یعنی مناطق ۱۰ و ۱۴ در آبان سال جاری به ترتیب با افزایش ۳۰ و ۴۷ درصدی معاملات درمقایسه با مهرماه مواجه گشتند و قیمت ها هم در این مناطق به ترتیب ۲.۹ و ۵.۳ درصد افزایش یافت. آبان ماه سال جاری مناطق ۱۰ و ۱۴ به ترتیب با ۹ درصد و ۶.۵ درصد رتبه های دوم و پنجم را از نظر تعداد معاملات شهر تهران به خود اختصاص دادند.
ازاین رو گزارش، آبان ماه ۱۴۰۰ متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۳۲ میلیون و ۹ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۲ و ۱۷.۷ درصد افزایش پیدا کرده است. تعداد معاملات انجام شده در این ماه هم حدود ۷.۳ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و در مقایسه با ماه مشابه در سال قبل به ترتیب ۳۳.۵ و ۶۳.۵ درصد افزایش را نشان داده است.

منبع: