رئیس سازمان برنامه و بودجه كشور: برای سال آینده دیگر ارز ۲ نرخی نخواهیم داشت

رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: سال آینده ارز ۲ نرخی در بازار وجود نخواهد داشت و اگر بخواهیم یارانه ای به کالایی تخصیص دهیم به صورت ریالی خواهد بود و به ذینفع نهایی و مردم پرداخت می شود.
به گزارش مدیرسا به نقل از مهر مسعود میرکاظمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در مورد مطالب مطروحه در این نشست اظهار داشت: بیشتر مباحث پیرامون جهت گیری های بودجه سال آینده بود و تحلیلی از صدمه های بی تدبیری در بودجه طی سنوات گذشته و اثرات مثبت یا منفی آن در زندگی مردم عرضه شد.

وی با اشاره به اینکه از این صدمه شناسی به مسیری رسیدیم که جهت گیری های دولت و مجلس باید به چه شکلی در سال آینده باشد، خاطرنشان کرد: یکی از مهم ترین محورها کنترل تورم است که ریشه های تورم شناسایی و دقیقاً هدف گیری شده است و مشخص شده که کنترل منابع و مصارف کشور نباید منجر به استقراض از بانک مرکزی شود و از طرفی برای ایجاد انضباط بانکی شورای پول و اعتبار مکلف شده و دولت برای آنها دیگر تکلیفی مشخص نمی کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: ما به این مورد هم توجه داشتیم که خالص دارایی خارجی بانک مرکزی افزایش پیدا نکند تا منجر به افزایش پایه پولی شود، ازاین رو از ابعاد مختلف در بودجه سال آینده دقت شده که به یک ثباتی در اقتصاد کشور برسیم تا مردم احساس اطمینان کنند و این اقتصاد برای آنها قابل پیشبینی باشد و بتوانند سرمایه گذاری کنند.

میرکاظمی اظهار نمود: بخش دیگری از جهت گیری های ما در بودجه سال ۱۴۰۱ بحث پیشگیری از توسعه نامتوازن در کشور است، متأسفانه حالا این مورد وجود دارد و تدابیری برای ایجاد یک توسعه متوازن در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است. در این راه صندوق پیشرفت و عدالت در استان ها جانمایی شده تا بتواند در استانهای محروم مانند دیگر استانهای برخوردار توسعه ایجاد شود.

معاون رئیس جمهور در ادامه اظهار داشت: بحث پشتیبانی از رشد اقتصادی در کشور یکی دیگر از اولویت های ما در بودجه سال آینده است، ما در گذشته آنچنان به حاشیه می پرداختیم که از متن اصلی که در واقع همان رشد اقتصادی، افزایش درآمد خانوار، بزرگ شدن سفره مردم و است، غافل می شدیم. این مسائل در متن بودجه قرار گرفته و تبصره های مختلفی برای ایجاد این رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است تا بتوانیم از آغاز سال آینده بحث کسب و کار را مدیریت نماییم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اضافه کرد: در سال آینده ضمن مکلف شدن دستگاه ها، شورای اداری استان ها هم مکلف می شوند تا ماه به ماه پاسخگوی عددهایی که از رشد اقتصادی برای آنها تعیین شده، باشند. عدد و سهم هر زیر بخش مانند کشاورزی، صنعت و خدمات تا سطح شهرستان ها کاملاً در بودجه مشخص شده که مسئولیت آن برعهده استان ها و دستگاههای اجرایی قرار داده شده است.

میرکاظمی در پاسخ به سوالی در خصوص این که وضعیت یارانه ها در سال آینده به چه صورتی خواهد بود، اظهار داشت: این مسائل تا آخر سال جاری باید تعیین تکلیف شود، مطابق قانون دیگر نمی توانیم ارز ۴۲۰۰ را داشته باشیم و می توانیم از این پس با ریال حمایت های خویش را انجام دهیم یعنی دیگر ارز ۲ نرخی در بازار وجود نخواهد داشت. اگر بخواهیم یارانه ای به کالایی تخصیص دهیم به صورت ریالی خواهد بود و به ذینفع نهایی و مردم پرداخت می شود چونکه تمامی مسائل از آن حکایت می کند، یارانه ای که از راه دو نرخی کردن ارز پرداخت می شد، در سفره مردم قرار نگرفته است.