وام های خرد اشتغالزا ضمانت می شوند

مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون از آمادگی این صندوق برای آسان سازی ضمانت اعتبارات خرد تعاونی ها و تامین ضمانت وام های خرد اشتغالزا آگاهی داد.

به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، باتوجه به آنکه یکی از اصلی ترین موانع اعطای تسهیلات اعتباری برای تعاونی ها، نداشتن وثایق کافی مورد نظر بانکها، موسسات مالی و اعتباری و بالا بودن ریسک سرمایه گذاری برای این بنگاه هاست، صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون بمنظور توسعه بخش تعاون و رفع موانع آن، بوسیله اعتبارسنجی متقاضیان، صدور انواع ضمانت نامه را در دستور کار خود قرار داده است.

در ماده پنج اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون، تضمین اعتبارات و سرمایه گذاری ها، تعهدات، مطالبات و معاملات شرکتهای تعاونی و تضمین اصل و سود تسهیلات اعطایی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری به اشخاص حقوقی بخش تعاون پیش بینی شده است.

مهدی حسین نژاد – مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون، از آمادگی این صندوق برای اجرائی کردن دستور رییس جمهور درباره ضمانت آسان اعتبارات خرد تعاونی خبر می دهد.

او می گوید: افراد روستایی و دهک های پایین جامعه در این طرح می توانند بصورت متقابل ضامن هم شوند و به آسانی اعتبارات در نظر گرفته شده از جانب دولت را جذب کنند.

آنطور که حسین نژاد می گوید: این صندوق برای تامین ضمانت وام های خرد اشتغالزا بصورت زنجیره، خوشه و اعضای تعاونی با تاکید بر اعتبارسنجی نوین اجتماعی و با ضمانت زنجیره ای آمادگی دارد.

وی می افزاید: صندوق می تواند قسمتی از منابع خودرا برای تسهیل در جذب اعتبارات اشتغالزایی خرد بمنظور توزیع عادلانه ثروت و عدالت گستری به افراد دهک پایین جامعه اختصاص دهد.

حسین نژاد همین طور از تدوین برنامه تامین مالی جمعی آگاهی داده و می گوید: صندوق ضمانت سرمایه گذاری بخش تعاون، علاوه بر تامین ضمانت های لازم برای شرکت های تعاونی در دولت سیزدهم، برای تامین مالی جمعی و رتبه بندی تعاونی ها برنامه هایی در دست اقدام دارد.

به گفته کارشناسان تعاون، یکی از طرح های موثر صندوق، طرح نوین تامین مالی خرد تضمین شده است که می تواند انقلاب بزرگی در بخش تعاون در حوزه جذب سرمایه های خرد مردمی بوجود آورد.

به سبب این طرح، شرکت های تعاونی که دارای سودآوری لازم باشند، رتبه بندی شده و مورد پذیرش صندوق قرار می گیرند و با تضمین صندوق و در قالب مقررات آن، سرمایه های خرد مردم در جهت اجرای پروژه های اقتصادی به کار گرفته می شود.

رضا محمودی – کارشناس حوزه تعاون، در گفت و گو با ایسنا معتقد است: بوسیله طرح تامین مالی خرد تعاونی با پشتوانه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، پروژه های نیمه تمام دولتی می تواند به مردم واگذار شود.

به گفته وی، طرح تامین مالی خرد برای تامین منابع مورد نیاز پروژه های عمرانی و صنعتی بجای استفاده از تسهیلات بانکی است.

محمودی می گوید: در کشور ما تامین منابع در گردش بطور معمول بوسیله بانکها صورت می پذیرد، در صورتیکه بانک در ریسک سرمایه گذاری وارد نمی گردد.

این کارشناس تعاون معتقد است: با اجرای این طرح، انقلاب بزرگی در بخش تعاون در حوزه جذب سرمایه های خرد مردمی ایجاد می شود.

برنامه تامین مالی خرد چند سالی است که در روستاها به اجرا درآمده و در ایجاد و توسعه اﺷﺘﻐﺎل در روستاهای محروم مؤثر بوده است. صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون برمبنای اساسنامه می تواند حداکثر ۳۰ درصد خدمات خودرا به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی اختصاص دهد.

به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، برنامه تامین مالی خرد اقدام موثری در پشتیبانی از روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﮐﻢ درآﻣﺪ و اقشار آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی است که امکان دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮑﯽ در وضعیت عادی را ﻧﺪارﻧﺪ و شرایط دریافت وام و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺪون وﺛﯿﻘﻪ و ﺿﺎﻣﻦ برای آنها را فراهم می آورد. ضمانت وام های خرد اشتغالزا و تسهیل ضمانت اعتبارات خرد تعاونی ها از طرف صندوق گام موثری در ایجاد فرصت های شغلی و رونق اشتغال بنگاه های کوچک و متوسط خواهد بود.