آخرین اخبار از مجتمع اطلس اراک از زبان فرماندار

مدیرسا: مرکزی فرماندار اراک آخرین اخبار و اطلاعات درباب مجتمع اطلس تعاونی دانشگاه اراک را تشریح نمود.
امیر هادی در گفت و گو با ایسنا، درباب مجتمع اطلس تعاونی دانشگاه اراک اظهار نمود: در این راستا اختلافی بین سازنده و تعاونی به وجود آمده بوده که به محاکم قضایی کشیده شده بود و برمبنای نظر محاکم قضایی اعلام گردید که صدور رای در این رابطه در صلاحیت رسیدگی و رای هیئت داوری اتاق تعاون است.
وی ادامه داد: صدور رای نیازمند یک پروسه کارشناسی است و حدودا جمع بندی اولیه کارشناسی در این رابطه صورت گرفته و منتظر دو گزارش دیگر از بانک مسکن و گزارش های کارشناسان رسمی هستند که پیگیری لازم جهت تسریع در روند اعلام این گزارش ها نیز صورت گرفته است.
فرماندار اراک اشاره کرد: رسیدگی به این مهم نیازمند طی پروسه قانونی و صدور رای است و ما در جهت تسریع این پروسه قانونی کمک لازم را انجام خواهیم داد.
وی افزود: امیدواریم روند صدور رای حداقل برای افرادی که اقساط بانکی را پرداخت می کنند منتج به نتیجه شود. بااینکه این مساله اختلافات فردی و خارج از وظایف فرمانداری بوده، اما از آنجاکه یک مشکل شهروندی است در این راستا یک نفر جهت پیگیری ویژه این مسئله در فرمانداری مشخص و مامور شده است.

منبع: