معاون توسعه روستایی، مناطق محروم و عشایر رئیس جمهور: امسال ۵۰۰۰ کیلومتر راه روستایی ساخته خواهد شد

به گزارش مدیرسا از تهران معاون توسعه روستایی، مناطق محروم و عشایر رئیس جمهور اظهار داشت: با انعقاد تفاهمنامه با وزارت راه امسال پنج هزار کیلومتر راه روستایی ساخته خواهد شد.
امیرحسین مدنی قبل از ظهر چهارشنبه ۲۰ بهمن ماه و در حاشیه سفر محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور به پیشوا ضمن عرضه گزارشاتی از اقدامات انجام شده در دهه مبارک فجر تصریح کرد: طرح هایی با ۴۷۲ میلیارد تومان اعتبار، امروز به صورت متمرکز در کشور و با حضور معاون اول رئیس جمهور به بهره برداری می رسد.
وی افزود: با انعقاد تفاهمنامه با وزارت راه هم امسال ۵۰۰۰ کیلومتر راه روستایی ساخته خواهد شد.
معاون توسعه روستایی، مناطق محروم و عشایر رئیس جمهور همینطور اظهار داشت: ۶۴ طرح در مورد اماکن ورزشی روستایی هم امروز با حضور معاون اول رئیس جمهور در سرتاسر کشور به بهره برداری می رسد که مجموعاً ۸۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در این عرصه بوده است.
وی ادامه داد: در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و بحث اینترنت و خطوط تلفن همراه هم ۷۰ پروژه اجرا می شود که در این حوزه ۷۲۶ میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است، در حوزه طرح های تولیدی و اشتغال زایی روستایی هم ۱۷۵ طرح متوسط و بزرگ داریم که ۱۶۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در این حوزه شده است.
مدنی با اشاره به اینکه در حوزه گاز هم ۲۵۴ پروژه با یک هزار و ۹۱۳ میلیارد تومان اعتبار به بهره برداری می رسد، اظهار داشت: در بخش مدارس روستایی هم امروز ۱۳۱ مدرسه با اعتبار ۷۲ میلیارد تومان به بهره برداری می رسد.

منبع: