استاندار تاكید كرد: ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی شیر در لرستان

لرستان استاندار لرستان بر ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی شیر در استان تاکید نمود.
دکتر فرهاد زیویار در جلسه ای با مدیرعامل صنایع شیر ایران (پگاه) که بمنظور همکاری و جذب سرمایه گذاری و راه اندازی گاوداری صنعتی و تامین شیر مورد نیاز استان و با حضور معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان و مدیرکل سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد، اظهار نمود: امیدوار هستم این جلسات منجر به اقدام و عمل شود و ماحصل آن، تولید و اشتغالزایی را برای مردم لرستان به همراه داشته باشد.
وی با اشاره به این که لرستان جزء پنج استان اول کشور در زمینه دامپروری است، اشاره کرد: لرستان دارای منابع طبیعی نظیر آب، هوا و طبیعت بکر است که این موارد نقش به سزایی در بخش دامپروری استان دارد.
نماینده عالی دولت در لرستان بیان کرد: استان باوجود داشتن مزیت و رتبه خوب دامپروری در کشور در تولید شیر حائز رتبه ۱۲ است که باید این نقیصه بررسی و برطرف شود.
وی افزود: زیرساخت های اولیه برای ایجاد این صنعت در استان مهیاست و به لحاظ تامین اعتبارات وضعیت خوبی در لرستان وجود دارد بطوریکه در مسافرت اخیر ریاست جمهوری به لرستان با صرف نظر از بودجه عمرانی، بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ایجاد سرمایه گذاری های لرستان در نظر گرفته شده و این فرصت مغتنمی است تا صنایع تبدیلی شیر در استان ایجاد شود و می توان تا سال ۱۴۰۲ از این اعتبارات استفاده نمود.
زیویار عنوان کرد: شرکت صنایع شیر لرستان (پگاه) ظرفیت تولید ۳۵۰ تن محصول را دارد و میتواند توسعه پیدا کند.
وی بر ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی شیر در لرستان اصرار کرد و اضافه کرد: باوجود این که جزو پنج استان اول کشور به لحاظ دامپروری هستیم اما هنوز دوسوم خوراک شیر خام از استانهای غیردامپروری وارد می شود که این جای تعجب و سوال دارد.
نماینده عالی دولت در لرستان اشاره کرد: متاسفانه در لرستان شاهد طرح های ناقص و نیمه تمام هستیم که سیاست دولت سیزدهم در لرستان تکمیل این طرح هاست و اساسا این جلسات به اقدام وعمل منجر خواهد شد.