نرخ بیکاری ترکیه به ۱۱ و نیم درصد رسید

اداره آمار ترکیه اعلام نمود: تعداد افراد بیکار در ترکیه در ماه مارس با ۰.۴ درصد افزایش به ۱۱.۵ درصد رسیده است.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا و به نقل از ترکیش نیوز، موسسه آمار ترکیه، ترک استات (TurkStat) اظهار نمود که تعداد افراد بیکار ۱۵ ساله و بالاتر در ماه مارس با ۱۵۳ هزار نفر افزایش به حدودا ۳.۹ میلیون نفر در مقایسه با ماه پیش از آن رسیده است.
داده ها نشان می دهند که معیار فصلی تنظیم شده میزان استفاده ناکافی از نیروی کار ۰.۶ واحد درصد افزوده شد و به ۲۲.۷ درصد رسید.
میزان استفاده ناکافی از نیروی کار در بیشتر سال قبل بعد از رسیدن به اوج ۲۹.۶ درصدی در ژانویه ۲۰۲۱ تحت تأثیر اقدامات برای مبارزه با همه گیری کووید-۱۹، روند کاهشی داشت.
این موسسه آماری اعلام نمود که نرخ بیکاری در ماه فوریه ۱۱.۱ درصد همینطور نرخ بیکاری در ماه مارس برای مردان ۱۰.۳ درصد و برای زنان ۱۳.۹ درصد بوده است. ترک استات همینطور تعداد شاغلان را ۲۹.۹ میلیون نفر با کاهش ۵۹ هزار نفری اعلام نمود.
این موسسه گزارش کرد: نرخ اشتغال با ۰.۲ درصد کاهش به ۴۶.۵ درصد رسید. نیروی کار با افزایش ۹۶هزار نفری بیشتر از ۳۳.۸ میلیون نفر و نرخ مشارکت نیروی کار با افزایش ۰.۱ درصدی به ۵۲.۶ درصد رسید.
نرخ بیکاری جوانان در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال با ۰.۵ واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل ۲۱.۲ درصد بوده است.