متقاضیان نهضت مسکن آورده نیاورند حذف می شوند

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اظهار داشت: آن دسته از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن که حائز شرایط هستند و برای آنها پیامک واریز وجه ارسال شده اگر نسبت به تأمین آورده اولیه اقدام نکنند نفراتی از اولویت های بعدی جایگزین آنها خواهند شد.
خلیل محبت خواه در گفت و گو با ایسنا اظهار نمود: سهمیه استان تهران در طرح نهضت ملی مسکن، سالیانه ۱۵۵ هزار واحد است که هیچ مشکلی در بخش زمین نداریم. زمین برای دو سال آینده تأمین شده و تا چهار سال آینده هم تأمین خواهد شد.
وی ادامه داد: تا حدود ۴۵ روز قبل درحال بررسی مسائل مربوط به زمین در کارگروه و کمیسیون بودیم که این مرحله به پایان رسیده است. اکنون مشغول تهیه طرح ها و مشاور هستیم. در بعضی مناطق پیمانکاران وارد فعالیت شده اند. در بعضی نقاط هم زمین در اختیار پیمانکاران قرار گرفته که به زودی کارهای اجرائی آغاز می شود.

به همه افراد واجد شرایط پیامک ارسال کرده ایم
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران درباره آن دسته از متقاضیان نهضت ملی مسکن در استان تهران که تکلیفشان مشخص نشده است اظهار داشت: به تمام کسانی که واجد شرایط شناخته شده اند پیامک داده ایم تا نسبت به واریز وجه اولیه اقدام نمایند. اگر آورده را بموقع واریز نکنند نفراتی از اولویت های بعدی جایگزین آنها می شوند.
محبت خواه اشاره کرد: اگر کسی واجد شرایط است و برای او پیامک ارسال نشده مبحث را بوسیله سایت پیگیری کند. چنان چه نتیجه نگرفت به اداره راه و شهرسازی شهرستان مربوطه برود.

بیش از ۴۰ هزار واحد به مرحله اجرا رسیده است
وی درباب آخرین وضعیت پروژه های نهضت ملی مسکن در استان تهران اظهار داشت: پروژه ها خوب پیش می رود. بیشتر از ۴۰ هزار واحد به مرحله اجرا رسیده که به زودی چندین پروژه دیگر به این رقم افزوده می شود.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران اظهار داشت: در استان تهران به هر تعداد که متقاضی داشته باشیم واحدهای نهضت ملی مسکن راه اندازی می نماییم. تا کنون ۹۰۰ هزار نفر ثبت نام کرده اند که پالایش آنها حدودا درحال اتمام است. ثبت نام جدید هم به زودی انجام می گیرد.
بنا بر این گزارش، دولت سیزدهم برمبنای قانون جهش تولید و تأمین مسکن مصوب ۱۷ مرداد سال ۱۴۰۰ ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال را در برنامه خود گنجانده است. حدود ۵.۴ میلیون نفر برای این طرح نام نویسی کرده اند که ۳.۶ میلیون نفر تایید شده اند. طبق اعلام وزیر راه و شهرسازی از روز ۱۵ تیرماه ۱۴۰۱ ثبت نام مجدد شروع می شود. نام نویسی در سامانه طرح های جامع حمایتی مسکن به آدرس saman.mrud.ir صورت خواهد گرفت.
تا حالا ۵۰۷ هزار نفر در بانک مسکن برای واحدهای نهضت ملی مسکن افتتاح حساب کرده و ۲۹۰ هزار نفر برای انعقاد قرارداد و دریافت تسهیلات به بانک مسکن معرفی شده اند. با ۹۱ هزار نفر هم عقد قرارداد شده و در حقیقت قسطهای اول تسهیلات را دریافت کرده اند. طبق آخرین برآوردها قیمت هر متر مربع واحدهای نهضت ملی مسکن ۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان خواهد بود و زمان ساخت پروژه ۱۸ تا ۲۴ ماه تعیین شده است.