رئیس سازمان امور اراضی كشور تاكید كرد؛ برخورد جدی با تغییر کاربری بدون مجوز اراضی کشاورزی

به گزارش مدیرسا رییس سازمان امور اراضی کشور اظهار داشت: سازمان امور اراضی با تغییر کاربری های بدون مجوز اراضی کشاورزی با قدرت و جدیت درحال برخورد است.

به گزارش مدیرسا به نقل از سازمان امور اراضی کشور، صفدر نیازی با تاکید بر این که وزارت جهاد کشاورزی متولی تامین امنیت غذایی کشور است، اظهار نمود: یکی از مؤلفه های امنیت غذایی، حفظ کاربری حدود ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی موجود کشور است که در قانون حفظ کاربری اراضی نیز بر آن تاکید و وزارت جهاد کشاورزی مجری آنست. مقابله با تغییر کاربری های بدون مجوز و از سویی صدور مجورز تغییر کاربری های مجاز هر دو بطور همزمان در حال انجام می باشد.
رئیس سازمان امور اراضی کشور اضافه کرد: در هفت سال قبل حدود ۸۰ هزار مجوز برای سرمایه گذاران در زمینه های کشاورزی، گردشگری، صنعت و غیره برای توسعه کشور صادر گردیده است. این اقدام برمبنای وظایف و با تقاضای سرمایه گذاران و متقاضیان توسط کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری انجام می شود.
وی با اعلان اینکه وضعیت تغییر کاربری بدون مجوز نگران کننده است، اظهار داشت: با توجه به این که خود اراضی کشاورزی و تغییر کاربری آنها ارزش افزوده بالایی ایجاد می کند، تولید محصولات کشاورزی به این اندازه درآمدزایی ندارد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش نقدینگی در کشور افزود: سودجویان از این شرایط سوءاستفاده کرده و اراضی را از کشاورزان خریداری نموده و آنرا با قیمت بالایی به فروش می رسانند.
وی اشاره کرد: سازمان امور اراضی با تغییر کاربری های بدون مجوز اراضی کشاورزی با قدرت و جدیت درحال برخورد است.
نیازی اشاره کرد: سال قبل ۶۶ هزار مورد تغییر کاربری بدون مجوز در کشور شناسایی که با ۲۲ هزار مورد در حین اجرا برخورد شد. دو هزار حکم نیز که توسط مراجع قضائی صادر شده بود اجرا شد.
وی اشاره کرد: هر گونه تغییر کاربری در اراضی کشاورزی جرم و ممنوعست مگر این که مجوزهای لازم صادر شده باشد.
رئیس سازمان امور اراضی کشور اظهار نمود: متوسط مالکیت باغداران در کشور حدود یک و نیم هکتار به ازای هر باغدار است، پس با بررسی های انجام شده درباب اتاق های کارگری، باغ های بیش از یک هکتار می توانند اتاق کارگری با متراژ مشخص داشته باشند اما باغ های کوچک تر از این مقدار می توانند از کانکس برای نگهداری تجهیزات و وسایل استفاده کنند.

منبع: