مقام كارگری در گزارش مدیرسا مشخص شدن تکلیف حق مسکن کارگران در شورای عالی کار

به گزارش مدیرسا، دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران از مشخص شدن تکلیف مصوبه حق مسکن کارگران در نشست بعدی شورای عالی کار آگاهی داد و اظهار داشت: وزیر سابق کار در نشست تعیین دستمزد ۱۴۰۱ به ما اعلام نمود که قول مساعد حق مسکن را قبلا از دولت گرفته است ولی آنچه که در هیات وزیران تصویب و ابلاغ گردید، تغییر مصوبه و کاهش مبلغ آن بود.

هادی ابوی ـ در گفت و گو با ایسنا، درباره ی آخرین وضعیت مصوبه حق مسکن کارگران و تایید یا اصلاح آن، اظهار داشت: حق مسکن تنها آیتمی است که پس از تصویب در شورای عالی کار به هیات وزیران می رود و دولت باید آنرا تایید یا رد کند تا به تصویب برسد. امسال اتفاقی که افتاد این بود که رقم حق مسکن برخلاف انتظار تغییر نمود و مجلس مصوبه هیات وزیران را باطل نمود.

وی افزود: آقای عبدالملکی ـ وزیر سابق کار ـ پس از اختتام جلسه دستمزد ۱۴۰۱ در شورای عالی کار به ما اعلام نمود که قول مساعد دولت را گرفته است پس وقتی که رقم ۶۵۰ هزار تومانی حق مسکن با حضور وزرای دولت و نمایندگان کارگری و کارفرمایی در جلسه رسمی تصویب شده، شایسته نبود که این مصوبه تغییر کند.

این مقام مسئول کارگری درباره ی ابطال مصوبه در مجلس اظهار داشت: کمیسیون تطبیق قوانین مجلس اختیاراتی دارد و زمانی که از قانون عدول شود، از بعد نظارتی قوانین را پیگیری می کند. در مورد مصوبه حق مسکن چون قبلا در شورای عالی کار ۶۵۰ هزار تومان تصویب شده و بعد از ارسال به هیات وزیران به ۵۵۰ هزار تومان کم شده بود، مجلس آنرا مغایر دانسته و باطل نمود.

ابوی در پاسخ به این پرسش که آیا تشکل های کارگری در جریان تایید مجدد مصوبه در هیات وزیران یا اصلاح آن قرار دارند یا خیر؟ اظهار داشت: تا کنون هیچ ابلاغ رسمی در خصوص این که مصوبه ۶۵۰ هزار تومانی تصویب شده یا نه صورت نگرفته است ولی هفته آتی جلسه شورای عالی کار تشکیل و به احتمال زیاد در این نشست تکلیف مصوبه مشخص می شود که آیا دولت آنرا پذیرفته و ابلاغ خواهدنمود یا به شورای عالی کار برگردانده خواهد شد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار اشاره کرد: دولت این اختیار را دارد که مصوبه را تصویب نکند ولی در صورت نیاز به اصلاح و بازبینی باید به شورای عالی کار برگردد. در شورا روی مبلغ حق مسکن و این که کمتر یا بیشتر شود باردیگر بحث و تصمیم گیری خواهیم کرد.