مدیرعامل شركت پالایش: سهمیه ۶۰ لیتری بنزین کاهش نمی یابد

به گزارش مدیرسا، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی اظهار داشت: دولت هیچ تصمیمی برای کاهش سهمیه های بنزین ندارد.

به گزارش مدیرسا به نقل از صدا و سیما، جلیل سالاری اظهار نمود: قوانین موجود و قانون بودجه هیچ گونه اجازه ای به دولت برای افزایش قیمت های بنزین یا تغییر سهمیه ۶۰ لیتری خودرو ها نداده است.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در رابطه با بنزین آزاد، اظهار داشت: از آغاز ایجاد سامانه هوشمند سوخت و نظام سهمیه بندی، اعتباری آزاد برای کارت های شخصی بوجود آمده بود که در سالهای مختلف متفاوت بوده است که به معنای سهمیه نبود و هر ماه در صورت استفاده نشدن، از بین می رفت و تغییر سقف آن، با هدف مبارزه با قاچاق بود.
معاون وزیر نفت تصریح کرد: اگر فردی سوخت بیشتری نیاز داشته باشد، باید از کارت های آزاد موجود در جایگاه های سوخت استفاده نماید.

منبع: