در گفت وگو با مدیرسا مطرح شد رونق به بازار کار برگشته است

به گزارش مدیرسا، یک کارشناس بازار کار می گوید: با بازگشت کسب و کارها به چرخه فعالیت، بازار کار رونق گرفته و خیلی از مشاغل در حوزه خدمات بوجود آمده است ولی آمارهایی که در رابطه با اشتغال عرضه می شود باید هم افزایی و همپوشانی لازم را داشته باشد تا راستی آزمایی بهتری در رابطه با میزان اشتغال و نرخ بیکاری داشته باشیم.

حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با ایسنا، ضمن اشاره به آمارهای ایجاد اشتغال در یک سال قبل اظهار نمود: معتقدم با عنایت به آنکه محدودیت های کرونا کم شده و شرایط برای بیشتر مشاغل بهتر شده، بازار کار به حالت طبیعی برگشته است و انتظار هم این بوده که بسیاری از کسب و کارهایی که پیش از محدودیت های کرونا فعالیت می کردند و با انتشار کرونا گرفتار وقفه شدند باردیگر به چرخه فعالیت برگردند.

وی افزود: مرکز آمار هم در گزارشی که از آمار اشتغال بخش های اقتصادی عرضه کرد، سطح اشتغال بخش خدمات را بیشتر از ۵۰ درصد اعلام نمود که نشان داده است در بخش خدمات ایجاد اشتغال برجسته و پررنگ بوده و بنابراین در این بخش ها بهبود وضع اشتغال را شاهد بوده ایم.

این کارشناس بازار کار در رابطه با اجرای برنامه های اشتغال اظهار داشت: فارغ از بحث بازگشت مشاغل باید دقت کنیم که سیاست های اصلی که به منظور کاهش نرخ بیکاری در این زمان دنبال شده به صورت کامل اجرا نشده و به علت آنکه وزارت کار در ماه های اخیر وزیر نداشته است و طی این مدت دارای سرپرست بوده، سیاست های اشتغال با آن انسجام لازم پیش نرفته است بنابراین معتقدم آمارهایی هم که حالا در رابطه با اشتغال اعلام می شود، پراکنده است.

حاج اسماعیلی اضافه کرد: امکان دارد آمارهایی که سازمان تأمین اجتماعی عرضه می دهد با آنچه که کمیته امداد یا وزارت کار اعلام می کند، متفاوت باشد و در کلان با آمارهای مرکز آمار سازگاری نداشته باشد، در حالیکه معتقدم آمارها باید هم افزایی و همپوشانی لازم را داشته باشد تا راستی آزمایی بهتری برای میزان اشتغال و نرخ بیکاری داشته باشیم.

به گفته این فعال حوزه کار، جمعیت فعال کشور متناسب با جمعیت و شرایط روز رشد نکرده است و وقتی جمعیت فعال واقعی نمی گردد نمی توان نرخ بیکاری و اشتغال را متناسب با جمعیت فعالی که مرکز آمار تعریف می کند به درستی استخراج کرد.

وی تصریح کرد: درست است که گرفتار مشکلاتی هستیم ولی جمعیت فعال ما به خاطر مشکلات اقتصادی حتما باید افزایش یابد بنابراین انتظار می رود در انتهای سال ارزیابی بهتری از میزان اشتغال و نرخ بیکاری در کشور داشته باشیم.