در گزارش مدیرسا مطرح شد؛ شروط افزایش درآمدهای مالیاتی

به گزارش مدیرسا، عضو اتاق تهران ضمن تشریح نحوه افزایش درآمدهای مالیاتی اظهار داشت: تا وقتی که مالیات پرداختی بخش خصوصی صرف هزینه های اداری و جاری بخش دولتی می شود، نمی توان انتظار داشت، پرداخت مالیات افزایش یابد.

مهراد عباد در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد چگونگی افزایش درآمدهای مالیاتی، اظهار داشت: مدتی قبل، رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام نمود که سهم مالیات در بودجه دولت افزایش خواهد یافت و راهکار عرضه شده برای دریافت مالیات بیشتر را اصلاح قانون مالیات های مستقیم سال ۹۴ و جرم انگاری فرار مالیاتی بیان کرد. ظاهراً قصد بر اینست که با اعمال قدرت در سه بخش شامل «عدم ثبت نام به عنوان مودی مالیاتی»، «کتمان درآمد» و «ثبت هزینه های غیر واقعی» مالیات بیشتری دریافت شود.
عضو هیأت نمایندگان اتاق تجاری تهران اضافه کرد: هم چنین اعلام شده سازمان امور مالیاتی در سه حوزه فرار مالیاتی، فساد اداری و ضعف فرهنگ مالیاتی توفیقات چشمگیری داشته است. اما از دید یک مؤدی مالیاتی از فساد اداری در روند دریافت مالیات کاسته نشده و تنها با تغییر کارشناس ممیز، فساد از یک میز به میز دیگر منتقل و ترویج فرهنگ دریافت مالیات به وسیله توافق با مؤدی در میان ممیزان گسترده تر شده است.
بخشی از مشکل مالیات، مشکل فرهنگی است
وی افزود: در مورد فرهنگ مالیاتی هم تغییر قابل ملاحظه ای در چند دهه اخیر رخ نداده و شاهد افت فرهنگ در این عرصه هم بوده ایم؛ به ترتیبی که به اذعان رئیس سازمان امور مالیاتی بیشتر از هفت هزار شرکت به صورت غیررسمی فعالیت می نمایند و شاید بتوان گفت خیل عظیمی از شرکت ها دو دفتره هستند و امکان یا ترجیح تبدیل شدن به یک دفتر برای آنان امری عاقلانه قلمداد نمی گردد.
عباد اظهار داشت: بدون تردید بخشی از مشکل مالیات مشکل فرهنگی است؛ فرهنگ پرداخت مالیات، فرهنگ مالیات ستانی و نحوه هزینه کرد مالیات، سه حوزه ای است که باید به صورت یکسان بهینه و اصلاح شوند.
وی اضافه کرد: در مورد فرهنگ پرداخت مالیات کارهای بنیادین بسیاری باید انجام گیرد تا مردم با رغبت، حاضر به پرداخت مالیات شوند؛ به نحوی که وقتی باور داشته باشند که مالیات پرداختی صرف پیشرفت کشور و بهبود محیط کسب وکارشان می شود، آنگاه حاضرند با جان و دل مالیات بپردازند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق تجاری تهران افزود: تصور تعداد زیادی از کارآفرینان جوان اینست که تا جای ممکن باید از پرداخت مالیات دوری کنند و به همین دلیل، تعداد شرکت هایی که به صورت رسمی فعالیت نمی کنند بسیار است و شرکت ها و فعالان اقتصادی تا آن زمان که مجبور نباشند، کد اقتصادی خویش را فعال نمی کنند و اگر هم فعال کنند، تعداد زیادی از آنها باور دارند که باید تمام حقیقت را به اداره مالیات نگفت تا مالیات کمتری پرداخت. حتی اگر مجبور باشند معادل مالیات تعیین شده، برای پرداخت هزینه های جانبی، هزینه کنند.
وی با اعلان اینکه خیلی از این جوانان البته دست آخر متحمل زیان می شوند، اظهار داشت: باور خیلی از آنها اینست که مالیات در جای درست هزینه نمی گردد و بنابراین از پرداخت مالیات امتناع می کنند. بدین سبب جهت اصلاح این رویه احتیاج به کاری کارشناسانه در خلال مدت زمان طولانی وجود دارد و حتی لازم است در سطح مدارس فرهنگ مالیاتی ترویج شود. اما در عین حال، اصلاح نحوه هزینه کرد مالیات هم باید مورد پیگیری قرار گیرد تا آن زمان که مالیات پرداختی بخش خصوصی صرف هزینه های اداری و جاری بخش دولتی می شود، نمی توان انتظار داشت، پرداخت مالیات افزایش یابد.
عباد اشاره کرد: طبق قوانین بالادستی، مالیات باید صرف تأمین رفاه و خدمات عمومی شود؛ به صورت مثال صرف سیستم آموزشی، حمل و نقل عمومی، مدیریت انرژی و فاضلاب و.. شود. این در حالیست که سطح این خدمات نه تنها ارتقا نیافته که شاهد تنزل کیفیت این خدمات هم هستیم.
فشار برای دریافت مالیات بیشتر، رکود ایجاد می کند
وی اشاره کرد: تجربه اعمال سیاست های مالی سخت گیرانه در سایر اقتصادها نشان میدهد گاهی فشار برای دریافت مالیات بیشتر، سبب تخریب بازار و رکود بیشتر آن می شود و حتی می تواند منجر به ناکارآمدی اقتصاد شود.
عباد اضافه کرد: علاوه بر آن در علم اقتصاد منحنی به نام لافر وجود دارد که مبین ارتباط میان نرخ مالیات و درآمد حاصل از مالیات دولت است؛ از ین جهت، توجه دولت مردان را بر این اصل علمی جلب می کنم که الزاماً با افزایش نرخ مالیات نباید توقع افزایش درآمد مالیاتی را داشته باشند. حتی شاید به سبب عدم وجود اعتماد متقابل و تضعیف سرمایه اجتماعی در ایران، ممکنست هدف دولت در افزایش درآمدهای مالیاتی تحقق نیافته و این درآمدها حتی کاهش پیدا کند.
لزوم شفاف سازی در ضرایب مالیاتی
وی اشاره کرد: اگر اصلاحات اقتصادی کشورهای درحال توسعه کشورهای همسایه را مورد بررسی قرار دهیم، درمی یابیم وقتی هزینه کرد مالیات دریافتی در حوزه سرمایه گذاری عمومی (سرمایه گذاری جهت افزایش رفاه عموم مردم) انجام گرفته، اعتماد بخش خصوصی به دولت بالا رفته و در ادامه افزایش درآمد مالیاتی هم محقق شده و آنجاست که میتوان کل بودجه دولت را از مالیات تأمین کرد.
عباد اظهار داشت: پیشنهاد دیگر اصلاح روش های تشخیص مالیاتی و عدم اعمال سلیقه و عدم اجبار به توافق، در کنار اعتماد به اظهارنامه های مالیاتی است. این بخش می تواند قدم نخست جلب اعتماد به بخش خصوصی باشد؛ حتی اگر در کوتاه مدت باعث کاهش درآمدهای مالیاتی شود اما در بلندمدت و با در نظر گرفتن ضرایب شفاف و پایین مالیاتی، زمینه گسترش پایه های مالیاتی و ترغیب هفت هزار شرکت غیررسمی به عرضه اظهارنامه رسمی فراهم می شود و سبب افزایش درآمد مالیات خواهد شد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق تجاری تهران اظهار داشت: از سوی دیگر قوانین پیچیده و غیرشفاف در حوزه مالیات باید ساده سازی شود و با شفاف سازی در ضرایب مالیاتی بستر پرداخت مالیات به صورت شفاف و آسان برقرار شود.

منبع: