با انعقاد تفاهم نامه همكاری میان وزارتین علوم و شهرسازی؛ راه اندازی ۲۰۰ هزار واحد خوابگاه متاهلی در دستور کار قرار گرفت

مدیرسا: با انعقاد تفاهم نامه همکاری میان وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و راه و شهرسازی، راه اندازی ۲۰۰ هزار واحد خوابگاه متاهلی در دستور کار قرار گرفت که ۵۰ هزار واحد در سال اول اجرای این تقاهم نامه راه اندازی و تحویل دانشگاه ها می شود.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، برمبنای این تفاهم نامه که به امضای دکتر زلفی گل وزیر علوم و مهندس قاسمی، وزیر راه و شهرسازی رسیده است؛ در طول ۴ سال، ۲۰۰ هزار واحد مسکن خوابگاه متاهلی در کشور راه اندازی می شود.
براساس این گزارش، مساحت واحدهای در نظرگرفته شده برای خوابگاه متاهلین ۶۵ متر مربع است و متناسب با شرایط هر استان در ۲ الی ۵ طبقه راه اندازی می شود.
مشارکت مالی دانشگاه ها در این طرح ۲۰ درصد است که ۱۰ درصد آن از محل اعتبارات تملک دارایی و ۱۰ درصد از محل درآمد اختصاصی خواهد بود.
وزارت علوم در این طرح زمین را تامین می کند و وزارت راه و شهرسازی برای هر واحد ۴۵۰ میلیون تومان وام در اختیار پروژه قرار می دهد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، در این تفاهم نامه، ساخت مسکن برای اعضای هیات علمی و تازه استخدام شده تا متراژ ۱۲۰ متر پیش بینی شده است.
دکتر علی خطیبی، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، دکتر عباسی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و دکتر خیاطیان، رییس مرکز بررسی های راهبردی ریاست جمهوری نیز در آیین امضای این تفاهم نامه حضور داشتند.

منبع: