پروژه چهارخطه شدن کریدور جاده ای شمال-جنوب به پایان رسید

مدیرسا: مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور از اتمام پروژه چهارخطه شدن کریدور جاده ای شمال-جنوب با بهره برداری از ۱۰ کیلومتر باقی مانده در محدوده بادرود به کاشان آگاهی داد.
به گزارش مدیرسا به نقل از وزارت راه و شهرسازی، خیراله خادمی، از اتمام پروژه چهارخطه شدن کریدور جاده ای شمال-جنوب با بهره برداری از ۱۰ کیلومتر باقی مانده در محدوده شهر بادرود به شهر کاشان آگاهی داد و اظهار داشت: در فاصله بین محدوده بادرود به کاشان واقع در کریدور شمال به جنوب (تهران به بندرعباس) آخرین قطعه به طول ۱۰ کیلومتر که باقی مانده بود، خوشبختانه به پایان رسید و زیر ترافیک قرار گرفت.
وی با اعلان اینکه با اتمام این قطعه عملا کریدور سراسری شمال به جنوب بصورت چهارخطه بزرگراهی زیر بار رفت و مورد استفاده مردم قرار می گیرد، اضافه کرد: در محدوده بادرود به کاشان همیشه بواسطه دوخطه بودن این دو مسیر، مردم این دو منطقه شاهد حوادث زیادی بودند؛ حالا با بهره برداری از این محدوده چهارخطه هم شاهد افزایش ظرفیت خواهیم بود و هم ایمنی تردد برقرار خواهد شد و انشاءاللـه شاهد حوادث جاده ای در این محدوده نخواهیم بود.
معاون وزیر راه و شهرسازی، اظهار داشت: اعتبار هزینه شده برای اتمام این ۱۰ کیلومتر حدود ۱۵۰ میلیارد تومان بوده است که از محل منابع اعتباری تملک دارایی پیوست قانون بودجه هزینه شد و پروژه هم در مدت ۱.۵ سال طبق برنامه زمان بندی ساخته شد و زیر ترافیک قرار گرفت.