وزیر اقتصاد خبر داد؛ صورت مالی ۴۰۰ شرکت غیربورسی منتشر گردید

به گزارش مدیرسا، سید احسان خاندوزی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی از انتشار صورت مالی ۴۰۰ شرکت غیر بورسی اطلاع داد.

به گزارش مدیرسا به نقل از مهر، «سید احسان خاندوزی» در صفحه شخصی خود در فضای مجازی از انتشار صورت مالی ۴۰۰ شرکت غیر بورسی اطلاع داد.

وزیر اقتصاد نوشت: همانطور که وعده داده بودیم، پای شفافیت ایستادیم و صورت های مالی سال ۱۴۰۰ در ارتباط با قریب ۴۰۰ شرکت غیربورسی را منتشر کردیم تا مدیران دولتی و عمومی، چاره ای جز بهبود عملکرد نداشته باشند.