تکنولوژی

عضو كمیسیون انرژی مجلس در گفت وگو با مدیرسا: سیاست های نادرستی در قیمت گذاری و تعرفه گذاری گاز خانگی وجود دارد

به گزارش مدیرسا، امان الله حسین پور اظهار داشت: در زمینه خانگی سیاست های نادرستی که در قیمت گذاری و تعرفه گذاری داشته ایم سبب شده هدر رفت در زمینه […]

تکنولوژی

عضو كمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با مدیرسا: عدم اعطای وام فرزند آوری به مشمولان غایب توجیه پذیر نیست

به گزارش مدیرسا، یک نماینده مجلس اظهار داشت: عدم اعطای وام فرزند آوری به مشمولان غایب نظام وظیفه به هیچ وجه توجیه پذیر نیست.فتح الله توسلی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس […]