سال قبل چند نفر کار پیدا کردند؟

به گزارش مدیرسا، طبق گزارش ها، سال قبل بیشتر از ۲۲۵ هزار نفر در جست و جوی کار بودند که از این تعداد بیشتر از ۸۳ هزار و ۵۰۰ نفر شاغل شده و جذب بازار کار شدند.

به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، مطابق آمارها بیشتر از ۵۰ درصد نیروهای کار مورد نیاز در کشورهای پیشرفته توسط کاریابی ها معرفی و جذب می شوند. دفاتر کاریابی نقش موثری در معرفی فرصتهای شغلی به جویندگان کار و تأمین نیروی کار مورد نیاز کارفرمایان دارند و از این جهت می توانند منجر به اشتغال شوند.

هم حالا فرآیند ثبت نام در کاریابی ها به این شکل است که کارجویان با رفتن به مرکز خدمات اشتغال یا دفتر کاریابی برابر نیاز کارفرما به هم معرفی می گردند و درصورتیکه به توافق برسند، مشغول به کار می شوند.

مرکز خدمات اشتغال (کاریابی دولتی)، واحدی سازمانی زیر پوشش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که خدمات راهنمایی و مشاوره شغلی و کاریابی را برای جوینده کار و کارفرما به صورت مجانی ارائه می کند.

دفتر کاریابی ( کاریابی خصوصی)، با مجوز وزارت کار در ازای دریافت حق الزحمه از جویندگان کار، خدمات راهنمایی و مشاوره شغلی عرضه می دهد.

دفتر کاریابی داخلی، به دفتر کاریابی گفته می شود که حوزه فعالیت آن محدود به داخل کشور است و دفتر کاریابی خارجی، حوزه فعالیتش محدود به کشورهای تعیین کننده از جانب وزارت کار بوده و به دریافت روادید در رابطه با کار و اعزام نیروی انسانی اقدام می کنند.

مرکز برنامه ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تازه ترین گزارش خود به آمار جویندگان کار ثبت نام شده پارسال پرداخته است.

به باعث این گزارش، تعداد کل جویندگان کار ثبت نام شده پارسال ۲۲۵ هزار و ۶۸ نفر بودند که از این تعداد ۴۱ هزار و ۵۵۵ نفر به ثبت نام در مراکز خدمات اشتغال یا کاریابی های دولتی اقبال نشان دادند و بیشتر از ۱۸۳ هزار و ۵۰۰ نفر از ثبت نام در کاریابی های خصوصی استقبال کردند. از کل کارجویان ثبت نام کرده در دفاتر کاریابی خصوصی ۳۲.۱ درصد معادل ۵۸ هزار و ۸۶۲ نفر به کار گمارده و جذب بازار کار شده اند.

این گزارش از آن حکایت می کند که از تعداد جویندگان کار در مقایسه با سال ۱۳۹۹ کاسته شده است با این وجود تعداد فرصتهای شغلی معرفی شده در سال قبل کمی بیشتر بوده است.

مقایسه تعداد کارجویان و معرفی شدگان به بنگاه اقتصادی از جانب مراکز خدمات اشتغال و کاریابی های دولتی هم نشان داده است که سال ۱۳۹۹ افراد بیشتری در جست وجوی شغل بودند و فرصتهای شغلی بسیاری برای معرفی به جویندگان کار وجود داشته است؛ همینطور حدود ۶۱ هزار نفر از کارجویان به کارفرمایان معرفی شده و حدود ۲۶ هزار نفر از راه مراکز خدمات اشتغال به کار گمارده شده اند. استانهای مازندران و خراسان رضوی بیشترین تعداد جویندگان کار ثبت نام کرده در دفاتر کاریابی خصوصی را به خود اختصاص دادند.

سال گذشته در مجموع ۹۱۱ کاریابی داخلی، ۱۹۰ کاریابی خارجی و ۹۸ کاریابی دولتی در کشور فعالیت داشته و به جویندگان کار و کارفرمایان خدمت عرضه کرده اند.

به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، کارشناسان، کمبود نیروی کار منطبق با نیاز کارفرمایان و عدم تأمین انتظارات کارجویان از بازار کار را یکی از اشکالات اساسی در حوزه عرضه و تقاضای نیروی کار عنوان کرده و بر ضرورت تقویت هرچه بیشتر موسسات کاریابی، رفع قوانین و مقررات زائد و بهبود محیط کسب و کار تاکید دارند.

منبع: