در گفت وگو با مدیرسا تاكید شد اعتمادسازی شرط اول استفاده از پلتفرم های داخلی

به گزارش مدیرسا، یک فعال حوزه کار، اعتمادسازی را شرط اول برای حضور و استقبال کاربران از پلتفرم های داخلی عنوان نمود و اظهار داشت: در شرایطی که امکان دسترسی به پلتفرم های خارجی وجود نداشته باشد، باید جایگزینی قوی برای آن داشته باشیم تا کسب و کارهای داخلی گرفتار مشکل نشوند.

فتح الله بیات در گفتگو با ایسنا، ضمن اشاره به لزوم پشتیبانی از کسب و کارهای آنلاین و دیجیتال اظهار نمود: شرایط حاضر یادآور زمانی است کرونا آمده بود و یکسری از شغل ها با صدمه جدی مواجه گشتند و شوک به بیشتر کسب و کارها بخصوص مشاغل خدماتی وارد شد.

وی اضافه کرد: هم اکنون سرعت اینترنت ضعیف است و بعضی از پلتفرم های بیرونی از دسترس خارج است. در پیک ساعات کاری حداقل کاری که میتوان انجام داد اینست که وضعیت اینترنت را بهبود بخشید تا کاربران بتوانند به سهولت به کسب و کار خود دسترسی داشته باشند.

این فعال حوزه کار با اشاره به اینکه پس از کرونا خیلی از افراد از راه فروش در فضای مجازی و توسعه کسب و کار اینترنتی امرار معاش می کنند، اظهار نمود: تقویت پهنای باند و سرعت اینترنت باید در دستور قرار گیرد تا کاربران در بحث کسب و کار خود گرفتار مشکل نشوند. امکان دارد در شرایط حاضر برخی افراد برای حفظ کسب و کارشان به پلتفرم های داخلی کوچ کنند ولی بطور حتم باید زیرساخت های چنین کاری مهیا شود.

وی اعتمادسازی را شرط اول برای حضور و استقبال کاربران از پلتفرم های داخلی دانست و اظهار داشت: در درجه اول ضریب اطمینان و اعتماد به پلتفرم های داخلی باید بالا برود تا نگرانی نسبت به برخی سوءاستفاده های احتمالی از اطلاعات افراد وجود نداشته باشد. اگر اعتمادسازی به وجود آید و کاربران در مورد عدم دسترسی به اطلاعات شخصی احساس امنیت پیدا کنند، بطور قطع از پلتفرم های داخلی استقبال خواهد شد ولی تا به فضای پلتفرم های خارجی و قابلیت هایی که دارند، برسیم زمان می برد و تا آن موقع باید پلتفرم های داخلی تقویت شوند و قدرت رقابت پذیری پیدا کنند.

به گفته بیات، پیشبینی مشوق ها و بسته های حمایتی و هرگونه تخفیف مالیاتی در این حوزه اثرگذار است ولی افراد برای آنکه با از دست دادن کسب و کار اینترنتی خود دلسرد و سرخورده نشوند، باید نسبت به پلتفرم های داخلی حس اعتماد پیدا کنند.

وی ساماندهی مشاغل اینترنتی را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: شناسایی و ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی هم به لحاظ درآمدی برای دولت موثر است و هم در بیمه اجتماعی شاغلین و کاربران فضای مجازی تأثیر دارد. در خیلی از کشورها کسب و کارهای مجازی با پرداخت مالیات در فضای مجازی فعالند و کسب درآمد می کنند و میتوان از الگوی دیگر کشورها در این حوزه بهره برد ولی تا آن زمان باید جایگزینی قوی برای پلتفرم های خارجی داشته باشیم تا کسب و کارها به مخاطره نیفتد.

به گفته این فعال حوزه کار، هم اکنون سیستم بانکی، اداری و آموزشی کشور هم به اینترنت وابسته است و دنیا به سمت دولت الکترونیک و مشاغل آینده حرکت کرده است ازاین رو استفاده از فضای مجازی و دسترسی به اینترنت اجتناب ناپذیر است.

منبع: