رئیس سازمان هواپیمایی كشور: تحریم ها برای بخش هوایی ایران بسیار کم اثر بود

به گزارش مدیرسا، رییس سازمان هواپیمایی کشور اظهار داشت: امروز ما می توانیم بگوییم تحریم ها برای بخش هوایی خیلی کم اثر بوده است.
به گزارش مدیرسا به نقل از ایسنا، محمد محمدی بخش امروز در مراسم افتتاح سه پروژه بزرگ فرودگاهی در فرودگاه بین المللی مهرآباد، اظهار داشت: اقدام امروز پیام روشنی برای داخل و خارج از کشور دارد. پیام همبستگی، وحدت، همدلی و همراهی از اینکه مجموعه هایی که در این پروژه ها فعالیت داشتند، خستگی کمبود و تحریم برایشان مدلول ندارد.
وی افزود: در بازه زمانی یک سال قبل ما در یک جنگ تمام عیار در برخورد با استکبار جهانی بودیم و همیشه در معرض سخت ترین شرایط و تحریمی قرار داشتیم که دنیای استکبار به ما تحمیل کرد. انجام این پروژه ها در این شرایط بحرانی و سخت با مشخصات فنی و تخصصی، نشان از عزم جدی همکاران ما برای بسط صنعت هوایی در وضعیت سخت جنگی و تحریمی دارد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه اگر دو دستگی ها را کنار بگذاریم، می توان این الگو را در همه عرصه ها گسترش داد و کشور را به سمت توسعه پیش برد، اظهار داشت: اهالی صنعت می دانند در یک سال قبل در وحوزه رود هواپیما و نهضت تعمیرات چه کارهای مهمی انجام شده است که اجازه رسانه ای کردن آنرا نداریم. این نشان میدهد که در این جنگ نابرابر پیروز میدان بوده ایم و امروز می توانیم بگوییم که تحریم ها برای بخش هوایی خیلی کم اثر بوده است.
رییس سازمان هواپیمایی کشوری اظهار داشت: بخش خصوصی، دفاعی و امنیتی همه همراه شدند که یک پروژه ملی در تهران و فرودگاه مهرآباد افتتاح بود و امروز در سایه همدلی، کاری که داشتیم به سرانجام رسید. وزیر راه و شهرسازی نیز شبانه روزی در جریان ساخت پروژه باند ۲۹ چپ فرودگاه قرار داشته و ضمن پشتیبانی از این پروژه بزرگ، اصرار بر زمان افتتاح آن در وقت مقرر داشتند.

منبع: