استاندار خوزستان: ۱۱ هزار واحد مسکونی در خوزستان مراحل مختلف تکمیل را طی می کنند

به گزارش مدیرسا، خوزستان استاندار خوزستان با اعلان اینکه ۱۱ هزار واحد مسکونی در استان مراحل مختلف تکمیل را طی می کنند، اظهار داشت: تا آخر سال افتتاحیه هایی را در شهرهای مختلف استان خواهیم داشت. همین طور متولیان زیرساخت باید کارهای در رابطه با ساخت مسکن را تسریع کنند.

صادق خلیلیان در هفتمین نشست شورای مسکن استان که امروز ۲۵ آبان ماه برگزار شد، با تأکید بر ضرورت افتتاح پروژه های نهضت ملی مسکن بعد از اتمام کامل و بهره برداری خانواده ها اظهار داشت: ساخت مسکن یکی از سیاست های اصلی دولت است؛ به همین دلیل طی جلسات و بازدیدهای مکرر میزان پیشرفت پروژه های مختلف در شهرهای استان بررسی می شود تا شاهد جهش تولید مسکن در استان باشیم.

وی با اعلان اینکه ۱۱ هزار واحد مسکونی در استان مراحل مختلف تکمیل را طی می کنند، اضافه کرد: تا آخر سال افتتاحیه هایی را در شهرهای مختلف استان خواهیم داشت. همین طور متولیان زیرساخت باید کارهای در رابطه با ساخت مسکن را تسریع کنند.

به گزارش مدیرسا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان، خلیلیان اشاره کرد: پروژه های مسکن در شهرستان های مختلف خصوصاً شهرهای جدیدالتاسیس باید برخی تجهیزات و خدمات جانبی را جهت رفاه و امنیت ساکنان دارا باشند.

استاندار خوزستان افزود: خوشبختانه تعداد متقاضیان نهضت ملی مسکن در استان قابل توجه است. همین طور افراد واجد شرایط نیز احصاء شدند.

خلیلیان درباب وضعیت پروژه نهضت ملی مسکن در بعضی از شهرستان ها بیان کرد: تصمیمات لازم درباب تامین امنیت، ورود دستگاه های متولی و ارائه خدمات جانبی به مسکن مهر خرمشهر، سوسنگرد، آبادان، اهواز، کارون و دزفول گرفته شد.

منبع: